Hội nghị thông tin chuyên đề chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9

Ngày đăng: 28/08/2023 - 15:08

Sáng 28/8/2023, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9. Lãnh đạo, Đảng ủy và toàn thể đảng viên, biên tập viên Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tham dự Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến, nối từ điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đến 285 điểm cầu với sự tham dự của gần 14.000 đảng viên. Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Tại điểm cầu Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật có các đồng chí: PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập; Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập; Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ; lãnh đạo quản lý từ cấp phòng trở lên; toàn thể đảng viên, biên tập viên Nhà xuất bản tại Hà Nội, các chi nhánh, trung tâm phát hành sách trực thuộc Nhà xuất bản.

Hội nghị là hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; là đợt sinh hoạt chính trị nhằm tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, bồi dưỡng, nâng cao đạo đức cách mạng, tinh thần đoàn kết, tính tổ chức và tính kỷ luật cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động; qua đó, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Nội dung chuyên đề “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, thống nhất để xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” do GS.TS. Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày trả lời cho 3 câu hỏi: Vì sao phải nêu cao vai trò, tăng cường tính tiên phong gương mẫu, đoàn kết thống nhất trong cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối; Tiên phong, gương mẫu bao gồm những nội dung gì; Làm thế nào để phát huy vai trò, tăng cường tính tiên phong, gương mẫu trong cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Khẳng định việc tiên phong, gương mẫu là vai trò, trách nhiệm chung của từng đảng viên, là trách nhiệm thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện, quán triệt chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, GS.TS. Phùng Hữu Phú khái quát, tiên phong, nêu gương chính là cán bộ, đảng viên phải đi trước làm trước, đi trước làm tốt. GS.TS. Phùng Hữu Phú nhấn mạnh những nội dung nêu gương gồm: nêu gương về tư tưởng chính trị; nêu gương trong thực thi công vụ; nêu gương trong đạo đức, lối sống, tác phong; và nêu gương trong thực hiện các nguyên tắc sinh hoạt Đảng. Để phát huy vai trò và tăng cường tính tiên phong, gương mẫu trong cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối, thì trước hết, mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, tu dưỡng đạo đức trong sáng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích chung, đặt ý thức, lòng tự trọng của mình lên trước hết, trên hết; tổ chức, cơ quan phải xây dựng được môi trường có tính kỷ luật, kỷ cương, xây dựng được sự đoàn kết thống nhất, trong đó tôn trọng con người là yếu tố quan trọng hàng đầu; đồng thời, người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải thể hiện rõ trách nhiệm, tạo động lực cho cán bộ, đảng viên làm việc, cống hiến…

Trình bày chuyên đề “Phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong tình hình hiện nay”, PGS.TS. GVCC. Nguyễn Toàn Thắng nhận định, để chủ động phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối cần thường xuyên nghiêm túc tự phê bình và phê bình, đồng thời tiến hành các biện pháp kiểm soát quyền lực; tăng cường giáo dục tư cách đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tạo sức đề kháng nội sinh mạnh mẽ từ mỗi cá nhân, tổ chức đảng…, qua đó góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam ngày càng phát triển.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị (Ảnh: Báo Nhân dân)

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cảm ơn GS.TS. Phùng Hữu Phú và PGS.TS. Nguyễn Toàn Thắng đã truyền đạt nội dung 2 chuyên đề và hoan nghênh sự tham gia trách nhiệm của các Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị, sau khi kết thúc Hội nghị, các Đảng ủy trong toàn Đảng bộ Khối tiếp tục tăng cường nhận thức của cán bộ, đảng viên bằng việc tổ chức các hội nghị chuyên đề nhằm kịp thời quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đội ngũ cán bộ, đảng viên cần phát huy vai trò tiên phong, nêu gương nhằm góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả