Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác chuyên môn và công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021

Ngày đăng: 16/07/2021 - 17:07

Sáng 15/7/2021, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội nghị sơ kết công tác chuyên môn và công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Hội nghị được tiến hành trong điều kiện thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa dịch Covid-19, các đại biểu tham dự đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn trong quá trình diễn ra Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; PGS.TS. Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông; đại diện các đơn vị thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương…

Về phía Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật có: Ban Lãnh đạo Nhà xuất bản; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Nhà xuất bản.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản trình bày tóm tắt tình hình và kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2021 của Nhà xuất bản

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản đã trình bày tóm tắt tình hình và kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2021 của Nhà xuất bản trên nhiều lĩnh vực như: công tác biên tập, xuất bản; công tác tuyên truyền, tiếp thị và phát hành sách; công tác nghiên cứu khoa học và triển khai các đề án; công tác tổ chức - cán bộ; công tác tài chính - kế toán; công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế; công tác xây dựng nội bộ; v.v..

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Nhà xuất bản đã biên tập được 346 bản thảo (bằng 107,8% so với cùng kỳ năm 2020), xuất bản 443 đầu sách (bằng 94,1% so với cùng kỳ năm 2020) với số lượng in 3.857.631 bản, 1.091.767.044 trang in quy đổi.

Lãnh đạo Nhà xuất bản đã tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch đề tài năm 2021, đặc biệt là đề tài sách Trung ương đặt hàng; sách xã, phường, thị trấn; sách dịch cho nước bạn Lào; sách trọng tâm phục vụ các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn trong năm theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị, nâng cao tính hợp lý, cơ cấu các mảng đề tài làm cơ sở cho công tác quản lý và điều hành.

Công tác tổ chức in và in bảo đảm chất lượng nội dung và hình thức trình bày sách, đáp ứng được yêu cầu tiến độ in, nhất là các sách trọng tâm với số lượng lớn. Trong 6 tháng đầu năm, Nhà xuất bản đã tổ chức in 333 lượt đầu sách, giá trị các hợp đồng in đã thực hiện là hơn 11 tỷ đồng. Doanh thu của Nhà in Sự thật ước đạt 12,85 tỷ đồng (bằng 186,7% so với cùng kỳ năm 2020). Công tác tuyên truyền, tiếp thị và phát hành sách cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Doanh thu phát hành sách ước đạt 23,18 tỷ đồng (bằng 113,9% so với cùng kỳ năm 2020, và bằng khoảng 60% so với cùng kỳ năm 2019).

Hoạt động nghiên cứu khoa học và triển khai các đề án thu được hiệu quả thiết thực: Phối hợp với Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương triển khai các đề tài, đề án nghiên cứu khoa học năm 2021 (bổ sung) và năm 2022 của Nhà xuất bản với 04 đề tài, đề án cấp ban Đảng (bộ), 05 đề tài, đề án cấp cơ sở. Tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm khoa học.

Công tác kiện toàn, bổ sung lãnh đạo Nhà xuất bản, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, thực hiện chế độ đối với người lao động được thực hiện chặt chẽ, kịp thời, bảo đảm đúng quy định, quy trình…

Đồng chí Võ Văn Bé, Thường vụ Đảng ủy Nhà xuất bản trình bày Báo cáo công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Bé, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Nhà xuất bản đã trình bày Báo cáo công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Báo cáo nêu rõ: Đảng ủy Nhà xuất bản đã tập trung tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương và của Đảng ủy Khối. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống; phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được chú trọng và triển khai thực hiện nghiêm túc. Đảng ủy đã bám sát diễn biến tình hình tư tưởng, dư luận, định hướng thông tin, động viên cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị yên tâm công tác, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; chủ động phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị xử lý, giải quyết kịp thời những đề xuất, kiến nghị chính đáng của đảng viên và quần chúng, những vấn đề phát sinh về tư tưởng ngay từ chi bộ để tạo sự thống nhất trong cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao của cơ quan, đơn vị. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng tiếp tục được Đảng ủy và các cấp ủy trực thuộc triển khai thực hiện theo đúng hướng dẫn đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, đạt kết quả tốt. Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ triển khai thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn số 10-HD/ĐUK ngày 28/11/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Đảng ủy cơ quan Nhà xuất bản hoàn thành việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2020 theo đúng quy định của Trung ương và hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương…

Đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại Hội nghị

PGS.TS. Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị còn ghi nhận nhiều ý kiến góp ý có giá trị thực tiễn của các đồng chí đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; các ý kiến của đại diện một số đơn vị trong Nhà xuất bản. Các ý kiến đều cơ bản nhất trí với nội dung Báo cáo và đánh giá, Báo cáo đã thể hiện tâm huyết, trách nhiệm cũng như sự tin tưởng của cán bộ, viên chức, người lao động vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Nhà xuất bản.

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản kết luận Hội nghị

Phát biểu tổng kết Hội nghị, PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản ghi nhận những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021. Đồng chí nhấn mạnh, trong 6 tháng cuối năm 2021, Nhà xuất bản cần tập trung chỉ đạo và thực hiện có kế hoạch công tác biên tập, xuất bản, bảo đảm chất lượng xuất bản phẩm cả về nội dung và hình thức, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị và hiệu quả hoạt động; tập trung thực hiện, bảo đảm tiến độ, chất lượng xuất bản sách Trung ương đặt hàng, sách dịch cho phía bạn Lào; điều chỉnh phân cấp tài chính, tài sản,... của các đơn vị sản xuất - kinh doanh; tập trung thực hiện bảo đảm tiến độ các dự án đầu tư, xây dựng, cải tạo các hạng mục của Nhà xuất bản; nâng cao chất lượng, hiệu quả, tiến độ công tác tổ chức in và in; tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và triển khai các đề tài, đề án…, trong đó đặc biệt chú trọng một số nhiệm vụ cụ thể như: thực hiện giảm tải công tác hành chính; đẩy mạnh chương trình hóa, kế hoạch hóa công tác của Nhà xuất bản để xây dựng Nhà xuất bản tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ cương, kỷ luật lao động; đẩy mạnh công tác bán hàng online, đổi mới công tác chăm sóc khách hàng; thực hiện công tác truyền thông một cách bài bản, chuyên nghiệp; chú trọng vấn đề nêu gương và văn hóa công sở…

Bình luận