Loading...

Hội thảo khoa học quốc gia “Sách lý luận, chính trị với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

Ngày đăng: 03/12/2020 - 18:12

Thiết thực kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (05/12/1945 - 05/12/2020), chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sáng 03/12/2020, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, long trọng tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Sách lý luận, chính trị với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; GS.TS. Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chủ trì Hội thảo.

Toàn cảnh Hội thảo

Tham dự Hội thảo, về phía đại biểu khách mời có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trung tướng, PGS.TS. Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Nhà báo Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương; PGS.TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Về phía Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Nhà xuất bản, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản.

Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu chào mừng và khai mạc Hội thảo, đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhấn mạnh, Hội thảo khoa học quốc gia “Sách lý luận, chính trị với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” là một hoạt động quan trọng trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (05/12/1945 - 05/12/2020) và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong suốt 75 năm xây dựng và trưởng thành, Nhà xuất bản đã đạt được những thành tựu quan trọng, đóng góp xứng đáng vào thắng lợi hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, công cuộc đổi mới đất nước và hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xứng đáng là “đơn vị sự nghiệp Trung ương của Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Bí thư, có chức năng là cơ quan xuất bản chính trị của Đảng và Nhà nước”. Ghi nhận những đóng góp quan trọng của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Đảng và Nhà nước đã trao tặng Nhà xuất bản: Huân chương Lao động hạng Ba; hai lần Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Sao vàng - Huân chương cao quý nhất của Đảng và Nhà nước ta; Danh hiệu Anh hùng Lao động và nhiều phần thưởng cao quý khác. Có được những thành tựu trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự cộng tác nhiệt tình của các tác giả, cộng tác viên; sự phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị xuất bản, in và phát hành sách; sự tín nhiệm của đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước. Đó là nguồn động lực quan trọng, có ý nghĩa to lớn giúp Nhà xuất bản hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao phó.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu Đề dẫn Hội thảo

Phát biểu Đề dẫn Hội thảo, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, Hội thảo là dịp để ôn lại và tôn vinh truyền thống vẻ vang của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; nhận thức sâu sắc hơn vai trò quan trọng của sách lý luận, chính trị và công tác xuất bản sách lý luận, chính trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đề xuất các định hướng, giải pháp nhằm đổi mới công tác xuất bản sách lý luận, chính trị theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sát hợp với thực tiễn của đất nước; phát huy hơn nữa vai trò to lớn của các nhà xuất bản lý luận chính trị trong bối cảnh mới, trong đó Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật là nòng cốt.

Đồng chí nhấn mạnh, đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới trong bối cảnh thế giới và khu vực biến động rất nhanh, phức tạp, khó dự đoán, đòi hỏi sách lý luận, chính trị phải đổi mới mạnh mẽ về nội dung, thuyết phục về lập luận, tiếp tục là vũ khí sắc bén, tiên phong trong công cuộc đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội chính trị.

Công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị phải được đổi mới toàn diện, đồng bộ để thật sự nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Các nhà xuất bản lý luận chính trị nói chung, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nói riêng cần phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đặc biệt, cần quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị, xác định nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị là nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, đảng viên, là một trong những hoạt động chính trong sinh hoạt định kỳ của các tổ chức cơ sở đảng; phát triển phong trào đọc sách lý luận, chính trị sâu rộng nhằm giáo dục nhận thức, nâng cao trình độ lý luận, củng cố lập trường, rèn luyện bản lĩnh của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Tại Hội thảo, gần 70 tham luận và ý kiến trao đổi trực tiếp tập trung phân tích, đánh giá làm sáng tỏ, sâu sắc ba vấn đề cơ bản: Một , đánh giá những đóng góp quan trọng của sách lý luận, chính trị và công tác xuất bản sách lý luận, chính trị đối với việc thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Hai , xây dựng Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trở thành trung tâm xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị; giữ vai trò nòng cốt, phối hợp với các cơ quan liên quan về xuất bản sách lý luận, chính trị theo Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư; Ba , nhận diện bối cảnh, điều kiện mới; phương hướng, giải pháp đổi mới công tác xuất bản, phát hành, nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị phục vụ sự nghiệp đổi mới và hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

GS.TS. Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu bế mạc Hội thảo

Phát biểu bế mạc Hội thảo, GS.TS. Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc của các đại biểu và các nhà khoa học. Các tham luận được trình bày tại Hội thảo có giá trị lý luận và thực tiễn cao, nội dung khoa học phong phú, góp phần quan trọng trong công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, hoạch định chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị trong thời gian tới. Trước yêu cầu của tình hình mới, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cần đổi mới công tác biên soạn, biên tập, hoạt động xuất bản, in, phát hành sách lý luận, chính trị phù hợp với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác biên soạn, biên tập, xuất bản, phát hành, cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất bản sách lý luận, chính trị có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn cao. Đầu tư cơ sở vật chất và ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh số hóa, xuất bản và phát hành sách điện tử; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về sách lý luận, chính trị; từng bước hiện đại hóa hoạt động xuất bản, in và phát hành sách lý luận, chính trị.

Một số sách được trưng bày tại Hội thảo

Các đại biểu tham quan Phòng Truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Thu Hằng - Nguyễn Chắt

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả