Hợp đồng cho vay trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng - Lý luận và thực tiễn áp dụng

Ngày đăng: 17/10/2021 - 13:10

Hợp đồng cho vay trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng là việc thoả thuận bằng văn bản giữa tổ chức tín dụng (bên cho vay) với tổ chức, cá nhân vay vốn (bên vay), theo đó, tổ chức tín dụng cam kết cho bên vay vay khoản tiền với điều kiện hoàn trả gốc và lãi trong thời hạn nhất định. Tuy nhiên, thực tiễn hiện nay cho thấy, việc nhận thức đầy đủ về các biện pháp phòng ngừa tranh chấp, các quy định của pháp luật và thực tiễn thi hành về lĩnh vực cho vay trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng còn nhiều hạn chế. Nhằm giúp bạn đọc có cái nhìn toàn diện và thực thi các quy định pháp luật hiện hành về vấn đề này, TS. LS. Lê Khả Ân biên soạn cuốn sách Hợp đồng cho vay trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng - Lý luận và thực tiễn áp dụng.

Cuốn sách Hợp đồng cho vay trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng - Lý luận và thực tiễn áp dụng

Cuốn sách phân tích những vấn đề khung lý thuyết, pháp luật và thực trạng pháp luật Việt Nam về hợp đồng cho vay trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng. Ngoài ra, tác giả có đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật, đưa ra một số kiến nghị góp phần hoàn thiện pháp luật về hợp đồng cho vay trong lĩnh vực này, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hệ thống các tổ chức tín dụng; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, duy trì và nâng cao lòng tin của khách hàng vay; bảo đảm việc chấp hành chính sách pháp luật góp phần nâng cao hiệu quả và hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng.

Với cách trình bày khoa học, cuốn sách đã làm rõ các vấn đề mang tính lý luận và thực tiễn: khái niệm và bản chất hợp đồng cho vay, các nguyên tắc pháp lý cơ bản của hợp đồng trong quan hệ hợp đồng cho vay; sự điều chỉnh bằng pháp luật đối với quan hệ hợp đồng cho vay trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng; hệ thống tiêu chí đánh giá pháp luật về hợp đồng cho vay trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng. Đặc biệt, trên cơ sở phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam về hợp đồng cho vay trong lĩnh vực ngân hàng, tác giả đã trình bày các giải pháp hoàn thiện áp dụng và xây dựng pháp luật về hợp đồng cho vay trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng. Các giải pháp hoàn thiện áp dụng pháp luật về hợp đồng cho vay bao gồm: (1) Giải pháp thiết lập một quy trình thực hiện hợp đồng cho vay an toàn, hiệu quả đối với bên cho vay; (2) Tuân thủ quy định nội bộ về cho vay của các tổ chức tín dụng; (3) Một số giải pháp khắc phục sự rời rạc, thiếu ràng buộc trách nhiệm pháp lý (về hình thức) giữa hợp đồng cho vay và hợp đồng đảm bảo; (4) Nhận diện và xử lý những trường hợp áp dụng không đúng các quy định về chế tài, vi phạm hợp đồng cho vay; (5) Thực thi quyền yêu cầu hoàn trả hết nợ gốc, lãi tiền vay tại Tòa án, trọng tài. Đồng thời, các tác giả cũng đề xuất kiến nghị các giải pháp hoàn thiện xây dựng pháp luật về hợp đồng cho vay: (1) Thiết lập quy định về trách nhiệm pháp lý của các bên trước khi ký kết hợp đồng cho vay (giai đoạn tiền hợp đồng); (2) Cơ chế đồng thuận và trách nhiệm pháp lý của bên cho vay trong quan hệ hợp đồng cho vay đồng tài trợ (cho vay hợp đồng vốn); (3) Bổ sung một số quy định bảo vệ quyền lợi bên vay khi vay vốn tiêu dùng; (4) Hoàn thiện các quy định về chế tài do vi phạm hợp đồng cho vay.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho những người hành nghề luật, phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu của học sinh, sinh viên nắm bắt đầy đủ các quy định và kinh nghiệm giải quyết tranh chấp án tín dụng tại Tòa án; góp thêm các giải pháp, kiến nghị khoa học để bổ sung, hoàn thiện Luật các tổ chức tín dụng, các văn bản dưới luật điều chỉnh quan hệ hợp đồng cho vay trong bối cảnh kinh tế -  pháp lý Việt Nam hiện nay.  

Bình luận