Hợp tác quốc tế trong phòng, chống khủng bố (Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế)

Hợp tác quốc tế trong phòng, chống khủng bố (Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế)
Tác giả: Hội đồng Lý luận Bộ Công an Việt Nam
Số trang: 1 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 2/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Khủng bố, nhất là khủng bố quốc tế, đã và đang trở thành mối đe dọa đặc biệt nguy hiểm đối với mỗi quốc gia, khu vực cũng như toàn thế giới. Nhìn ở khía cạnh quan hệ quốc tế cũng như pháp lý, khủng bố vừa mang tính chất chính trị, vừa mang tính chất tội phạm. Ở Việt Nam, tuy chưa xảy ra khủng bố quốc tế, song các mối đe dọa khủng bố luôn hiện hữu, thậm chí có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt trong bối cảnh nước ta hội nhập ngày càng sâu rộng. Vì vậy, nhiệm vụ phòng, chống khủng bố hiện nay đòi hỏi phải có sự chung tay của nhiều quốc gia và cộng đồng quốc tế, để đi đến sự thống nhất chung.

  Cuốn sách tập hợp các bài tham luận của các nhà khoa học, các nhà hoạt động thực tiễn ở cả trong và ngoài nước tại Hội thảo khoa quốc tế “ Hợp tác quốc tế trong phòng, chống khủng bố” do Hội đồng Lý luận Bộ Công an, Học viện An ninh nhân dân tổ chức ngày 09/01/2020. Các bài viết thể hiện sự đầu tư công sức, trí tuệ của các tác giả nhằm phân tích, đánh giá, nhận diện một cách hệ thống các vấn đề liên quan đến khủng bố và phòng, chống khủng bố ở bình diện quốc gia và quốc tế; nhận diện những vấn đề mới về khủng bố, những khoảng trống về lý luận, những bất cập trong thực tiễn phòng, chống khủng bố, nhất là vấn đề hợp tác quốc tế trong phòng, chống khủng bố.

   Nội dung cuốn sách được chia thành hai phần, được trình bày bằng hai ngôn ngữ (tiếng Việt - tiếng Anh). Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia hoặc thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Trần Công Trục
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Vi Dân (Chủ biên) - ThS. Mai Văn Đức
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Lưu Thúy Hồng (Chủ biên)
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: TS. Ruvislei González Saez
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bộ Quốc phòng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bảo tàng Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 199.000 đ
  Tác giả: TS. Ngô Đức Mạnh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Công Trục (Chủ biên)
  Giá tiền: 181.000 đ
  Tác giả: Vũ Dương Huân
  Giá tiền: 84.000 đ
  Tác giả: Đại tá, PGS.TS. Hoàng Văn Phai; Trung tá, TS. Nguyễn Quang Tạo (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 112.000 đ
  Tác giả: Thiếu tướng. GS.TS. Nguyễn Hồng Quân
  Giá tiền: 168.000 đ
  Tác giả: James G. Stavridis; Người dịch: Hà Anh Tuấn
  Giá tiền: 218.000 đ