Đổi mới kinh tế tập thể giai đoạn 2002 - 2007

Đổi mới kinh tế tập thể giai đoạn 2002 - 2007
Tác giả: Văn phòng Trung ương Đảng
Số trang: 484 trang
Giá tiền: 60.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách đi sâu nghiên cứu nội dung đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng về kinh tế tập thể, những kinh nghiệm thực tiễn phát triển kinh tế tập thể ở một số ngành, địa phương trong giai đoạn 2002 - 2007, kinh nghiệm phát triển kinh tế tập thể đã được thực hiện thành công ở một số nước trên thế giới.

  Sách do tập thể tác giả Văn phòng Trung ương Đảng biên soạn, đồng chí Ngô Văn Dụ, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương, PGS.TS. Nguyễn Văn Thạo, Phó Chánh Văn phòng Trung ương và TS. Nguyễn Tiến Quân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đồng chủ biên. Cuốn sách được hình thành trên cơ sở kết quả nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn sau 6 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ năm khóa IX “về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể” (2002 - 2007).

  Từ những bài viết, cách khai thác các khía cạnh khác nhau về đổi mới kinh tế tập thể của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ quản lý các ngành, Trung ương và địa phương, người đọc thấy được vai trò của phát triển kinh tế tập thể đối với sự phát triển nông nghiệp, nông thôn thời kỳ mới, đối với phong trào thanh niên nông thôn lập thân, lập nghiệp, vai trò của hệ thống quỹ tín dụng nhân dân trong việc thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, nông thôn, tình hình phát triển hợp tác xã, tầm quan trọng của việc tiếp tục hoàn thiện chính sách tài chính để phát triển kinh tế tập thể, v.v.., qua đó có được cái nhìn toàn cục, hệ thống về đổi mới kinh tế tập thể ở nước ta giai đoạn 2002 - 2007.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Winston Ma; Biên dịch và Hiệu đính: Lê Tuấn Anh, Phạm Xuân Nam, Trương Như Hiếu, Nguyễn Duy Tuấn, Trịnh Lan Hương
  Giá tiền: 220.000 đ
  Tác giả: Nicholas Johnson, Brendan Markey-Towler
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Phi
  Giá tiền: 214.000 đ
  Tác giả: Fredmund Malik; Biên dịch: Quỳnh Anh, Minh Thu, Anh Đức; Người hiệu đính: Sơn Phạm, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Daine Coyle; Người dịch: TS. Dương Hải Hà, TS. Lê Minh Toàn, ThS. Nguyễn Thị Vân Anh; Người hiệu đính; Tô Hoàng Việt Linh
  Giá tiền: 268.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Minh Điển, TS. Hoàng Xuân Hòa, GS.TS. Đỗ Đức Bình, TS. Phạm Ngọc Thắng, TS. Trịnh Mai Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ngô Đại Binh; Người dịch: Nguyễn Xuân Thử
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Woon Kin Chung - Loo Ya Lee
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp và GS.TS. Chen-Fu Chien
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Đi
  Giá tiền: 196.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Đức Thọ - PGS.TS. Trương Thị Nam Thắng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ