Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sử dụng phần mềm Indesign

Ngày đăng: 02/11/2021 - 15:11

Sáng 01/11/2021, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sử dụng phần mềm Indesign cho đội ngũ cán bộ, viên chức, biên tập viên liên quan trực tiếp đến công việc thiết kế, chế bản sách. Lớp học được tổ chức với sự phối hợp của Trung tâm đào tạo IT Plus.

Toàn cảnh Lễ khai giảng

Dự lễ khai giảng có các đồng chí: Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; đại diện lãnh đạo một số đơn vị và 25 học viên là cán bộ, viên chức, biên tập viên các ban biên tập và các đơn vị chức năng của Nhà xuất bản tại Hà Nội; cùng đại diện Trung tâm đào tạo IT Plus.

Đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại Lễ khai giảng

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, phần mềm Indesign là một trong số những công cụ được sử dụng phổ biến trong việc thực hiện chế bản, trình bày các ấn phẩm của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Tuy nhiên, đây là một phần mềm mang tính chất chuyên dụng, đòi hỏi người sử dụng phải có kiến thức về công nghệ thông tin; khả năng thao tác và ứng dụng linh hoạt… Đồng chí khẳng định, thông qua lớp bồi dưỡng, các cán bộ, viên chức, biên tập viên của Nhà xuất bản sẽ được củng cố, trang bị kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật sử dụng thành thạo phần mềm Indesign, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác chế bản, tính thẩm mỹ, hiện đại của các xuất bản phẩm.

Đồng chí Trịnh Hoàng Anh, Giám đốc chuyên đề I, Trung tâm đào tạo IT Plus phát biểu tại Lễ khai giảng

Ngay sau Lễ khai giảng, các học viên Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sử dụng phần mềm Indesign đã nghe đồng chí Nghiêm Quang Anh, giảng viên đồ họa, Trung tâm đào tạo IT Plus trình bày tổng quan về những kiến thức cơ bản sử dụng phần mềm Indesign.

Đồng chí Nghiêm Quang Anh, giảng viên đồ họa, Trung tâm đào tạo IT Plus trình bày kiến thức cơ bản về phần mềm Indesign

Theo chương trình, Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sử dụng phần mềm Indesign gồm hai lớp, mỗi lớp có 25 học viên. Lớp thứ nhất của khóa học diễn ra từ ngày 01/11/2021 đến 05/11/2021. Lớp thứ 2 dự kiến tổ chức vào tháng 01/2022. Kết thúc khóa học, các học viên sẽ làm bài kiểm tra và được trao bằng chứng nhận.

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả