Kinh nghiệm sáp nhập, hợp nhất và mua bán ngân hàng thương mại trong hội nhập quốc tế

Kinh nghiệm sáp nhập, hợp nhất và mua bán ngân hàng thương mại trong hội nhập quốc tế
Tác giả: PGS. TS. Lý Hoàng Ánh, Luật sư. TS. Phan Diên Vỹ
Số trang: 252 trang
Giá tiền: 65.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách là kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung cuốn sách giới thiệu lý luận cơ bản về sáp nhập, hợp nhất và mua bán ngân hàng trên thế giới; khái quát thực trạng hoạt động sáp nhập, hợp nhất và mua bán của các ngân hàng thương mại trong nước thời gian vừa qua; đề xuất những giải pháp thúc đẩy quá trình sáp nhập, hợp nhất và mua bán được nhanh chóng, thuận lợi và thành công.

  Cuốn sách gồm 7 chương:

  - Chương 1: Tổng quan về sáp nhập, hợp nhất và mua bán ngân hàng

  - Chương 2: Các phương thức thực hiện M&A và công việc chuẩn bị

  - Chương 3: Định giá tài sản trong hoạt động M&A ngân hàng Việt Nam

  - Chương 4: Những vấn đề hậu M&A ngân hàng

  - Chương 5: M&A ngân hàng ở một số quốc gia trên thế giới và các bài học kinh nghiệm

  - Chương 6: Thực trạng hoạt động M&A ngân hàng thương mại Việt Nam

  - Chương 7: Một số gợi ý cho hoạt động M&A các ngân hàng thương mại Việt Nam.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Tất Thịnh
  Giá tiền: 350.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Châu Hoàng Thân
  Giá tiền: 116.000 đ
  Tác giả: Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành - GS. Fredmund Malik - TS. Nam Nguyễn
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: Winston Ma; Biên dịch và Hiệu đính: Lê Tuấn Anh, Phạm Xuân Nam, Trương Như Hiếu, Nguyễn Duy Tuấn, Trịnh Lan Hương
  Giá tiền: 220.000 đ
  Tác giả: Nicholas Johnson, Brendan Markey-Towler
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Phi
  Giá tiền: 214.000 đ
  Tác giả: Fredmund Malik; Biên dịch: Quỳnh Anh, Minh Thu, Anh Đức; Người hiệu đính: Sơn Phạm, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Daine Coyle; Người dịch: TS. Dương Hải Hà, TS. Lê Minh Toàn, ThS. Nguyễn Thị Vân Anh; Người hiệu đính; Tô Hoàng Việt Linh
  Giá tiền: 268.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Minh Điển, TS. Hoàng Xuân Hòa, GS.TS. Đỗ Đức Bình, TS. Phạm Ngọc Thắng, TS. Trịnh Mai Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ