Kỷ yếu Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam tỉnh Sơn La lần thứ nhất

Kỷ yếu Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam tỉnh Sơn La lần thứ nhất
Tác giả: Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La
Số trang: 152 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách đã ghi lại những sự kiện có ý nghĩa quan trọng, khẳng định đường lối nhất quán, xuyên suốt, trước sau như một của Đảng và Nhà nước ta nói chung, của Đảng bộ,chính quyền tỉnh Sơn La nói riêng về công tác dân tộc và về vấn đề dân tộc; góp phần làm sáng tỏ thêm những thành quả cách mạng trong suốt 80 năm qua của đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  Cuốn sách được kết cấu gồm 3 phần:

  Phần thứ nhất: Hệ thống các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội của Trung ương và tỉnh Sơn Là

  Phần thứ hai: Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam tỉnh Sơn La lần thứ nhất năm 2009

  Phần thứ ba: Hoạt động của Đoàn đại biểu tỉnh Sơn La tại Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất năm 2010

  Qua những nội dung trên cho thấy rõ được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước đối với vấn đề dân tộc về sự bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng tiến bộ; góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trên địa bàn tỉnh Sơn La.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hải Dương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê, PGS.TS. Trần Thị Xuân Anh
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ phường Đội Cấn, Đảng bộ Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: 47.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Văn Phú, Đảng bộ huyện Thường Tín
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang
  Giá tiền: 336.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Huỳnh Thị Gấm (Chủ biên)
  Giá tiền: 165.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Biên, Đảng bộ tỉnh Tây Ninh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Tỉnh ủy Bình Dương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy
  Giá tiền: Liên hệ