Lễ tổng kết và công bố bộ sách Lịch sử Nam Bộ kháng chiến

Ngày đăng: 31/03/2011 - 15:03

alt

 Ngày 31 tháng 3 năm 2011, tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Chỉ đạo biên soạn, Hội đồng Chỉ đạo Biên tập - Xuất bản bộ sách Lịch sử Nam Bộ kháng chiến và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật đã tổ chức Lễ tổng kết và công bố bộ sách Lịch sử Nam Bộ kháng chiến.

Chủ trì Lễ tổng kết và công bố có đồng chí Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành Hồ Chí Minh; đồng chí Lê Phước Thọ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Hội đồng Chỉ đạo biên soạn, đồng chí Trung tướng Nguyễn Thới Bưng, Ủy viên thường trực Hội đồng Chỉ đạo biên soạn bộ sách Lịch sử Nam Bộ kháng chiến; đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Duy Hùng, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật. Tham dự Lễ tổng kết và công bố có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các nhà khoa học là thành viên Hội đồng Chỉ đạo biên soạn, Ban Biên soạn và Hội đồng Chỉ đạo Biên tập - Xuất bản; các cộng tác viên và biên tập viên tham gia vào quá trình biên tập, xuất bản bộ sách; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành ủy phía Nam, Quân khu 7 và Quân khu 9.

 Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Tấn Sang ghi nhận: “Bộ sách Lịch sử Nam Bộ kháng chiến của tập thể tác giả, trong đó hầu hết là các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các cấp ủy đảng và các tướng lĩnh, những người lãnh đạo, chỉ đạo, tham gia trực tiếp trong hai cuộc kháng chiến, là một công trình đồ sộ, chứa đựng nhiều tư liệu quý, phản ánh khá đầy đủ, toàn diện về hai cuộc kháng chiến anh hùng, kiên cường, thông minh, sáng tạo của nhân dân Nam Bộ… Đây cũng là một công trình khoa học tổng kết về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ta về chiến tranh cách mạng, chiến tranh nhân dân qua thực tiễn hai cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ của nhân dân ta trên chiến trường Nam Bộ”.

Năm 2002, công trình Lịch sử Nam Bộ kháng chiến đã được Trung ương Đảng và Chính phủ quyết định cho thực hiện với mong muốn ghi lại những trang sử vẻ vang của nhân dân Nam Bộ nói riêng, nhân dân Việt Nam nói chung. Hội đồng biên soạn và Ban biên soạn được thành lập do cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt làm Chủ tịch và nhà nghiên cứu Trần Bạch Đằng làm chủ biên. Công trình được biên soạn trong thời gian dài với số người tham gia rất đông đảo, trong đó đã có nhiều người ra đi không kịp nhìn thấy kết quả của công trình trong đó có Chủ tịch Hội đồng biên soạn Võ Văn Kiệt và Chủ biên Trần Bạch Đằng.

Công trình đã được Hội đồng nghiệm thu cấp nhà nước đánh giá chất lượng thuộc loại xuất sắc và được Ủy ban Giải thưởng Trần Văn Giàu hai lần trao giải (năm 2006 và năm 2010). Sau 8 năm tích cực triển khai, công trình mới được hoàn thiện và được chuyển đến Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật để biên tập, xuất bản, giới thiệu đến đông đảo bạn đọc.

Bộ sách gồm 4 cuốn, trong đó 02 tập chính sử:

Tập 1. Lịch sử Nam Bộ kháng chiến (1945-1954) trình bày khái quát quá trình hình thành vùng đất và con người Nam Bộ từ khi có Đồng Nai - Gia Định cho đến Cách mạng Tháng Tám thành công và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược từ năm 1945 đến năm 1954 của quân dân Nam Bộ.

Tập 2. Lịch sử Nam Bộ kháng chiến (1954-1975) trình bày cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược từ năm 1954 đến Đại thắng mùa Xuân năm 1975 của quân dân Nam Bộ và Tổng luận 30 năm Nam Bộ kháng chiến.

Ngoài ra, bộ sách còn 01 tập Biên niên sự kiện lịch sử Nam Bộ kháng chiến 1945-1975 và 01 tập Những vấn đề chính yếu trong lịch sử Nam Bộ kháng chiến gồm 9 chuyên đề mang tính tổng hợp để soi sáng thêm chính sử như: phong trào nông dân và vấn đề ruộng đất, nông thôn; phong trào cách mạng ở đô thị; phong trào các dân tộc thiểu số; hoạt động yêu nước của đồng bào các tôn giáo; phong trào phụ nữ; vấn đề kinh tế - tài chính; mặt trận văn hóa, văn nghệ, báo chí; vấn đề xây dựng lực lượng vũ trang và đấu tranh vũ trang; cuộc đấu tranh trong các nhà tù...

Để phát huy giá trị của bộ sách quý này, đồng chí Trương Tấn Sang đề nghị “các cơ quan làm công tác tư tưởng, cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình và các cơ quan có liên quan cần giới thiệu tuyên truyền, quảng bá rộng rãi bộ sách đến đồng bào, đồng chí trong nước và ở nước ngoài. Cần nghiên cứu việc bổ sung vào chương trình giáo dục ở các cấp học, để góp phần bồi đắp lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân ta, nhất là đối với thế hệ trẻ...”.

Sách được in với số lượng 1.800 bản, phát hành trên toàn quốc. Ngay tại buổi lễ, đồng chí Lê Thanh Hải cũng cho biết Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mua 200 bộ sách để cung cấp cho các cấp ủy và cán bộ lãnh đạo Thành phố.

PV


Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả