Lịch sử đấu tranh của các chiến sĩ yêu nước và cách mạng nhà tù Côn Đảo (1862-1975)

Lịch sử đấu tranh của các chiến sĩ yêu nước và cách mạng nhà tù Côn Đảo (1862-1975)
Tác giả: Viện lịch sử Đảng
Số trang: 512 trang
Giá tiền: 125.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nhằm giúp bạn đọc có thêm tài liệu về lịch sử đấu tranh anh dũng, kiên cường của các thế hệ chiến sĩ yêu nước và cách mạng bị giam giữ tại nhà tù Côn Đảo, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã cho tái bản lần thứ nhất cuốn Lịch sử đấu tranh của các chiến sĩ yêu nước và cách mạng nhà tù Côn Đảo (1862-1975) do Viện Lịch sử Đảng thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì biên soạn.

  Cuốn sách trình bày một cách có hệ thống, khá đầy đủ những tư liệu, số liệu, sự kiện, nhân vật đặc sắc và đặc biệt có tính tổng kết lịch sử hơn một thế kỷ đấu tranh của các chiến sĩ yêu nước và cách mạng tại nhà tù Côn Đảo. Ngoài phần mở đầu, kết luận, cuốn sách có 4 chương tương ứng với 4 thời kỳ cách mạng sục sôi của dân tộc Việt Nam; với 4 bản anh hùng ca sáng chói chủ nghĩa yêu nước: Chương I: Đấu tranh của các chiến sĩ yêu nước và cách mạng tại nhà tù Côn Đảo thời kỳ 1862-1930; Chương II: Đấu tranh của các chiến sĩ yêu nước và cách mạng mạng nhà tù Côn Đảo thời kỳ 1930-1945; Chương III: Đấu tranh của chiến sĩ yêu nước và cách mạng mạng nhà tù Côn Đảo thời kỳ 1945-1954; Chương IV: Đấu tranh của chiến sĩ yêu nước và cách mạng mạng nhà tù Côn Đảo thời kỳ 1954-1975.

  Cuốn sách ra đời không chỉ có ý nghĩa tôn vinh những người đã hy sinh cuộc đời mình cho dân tộc, cho Đảng mà còn giúp chúng ta rút ra những bài học về chủ nghĩa yêu nước, về tấm gương đạo đức cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, từ đó có tác dụng giáo dục truyền thống cho lớp lớp các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau về lịch sử đấu tranh kiên cường của các thế hệ chiến yêu nước và cách mạng nhà tù Côn Đảo.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện An Chấn, Đảng bộ huyện Tuy An
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS. TS. Đỗ Thị Thạch, PGS. TS. Bùi Thị Ngọc Lan, TS. Nguyễn Thị Hoa, TS. Vũ Thế Tùng
  Giá tiền: 90 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoa Lư
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Liên doanh Vietsovpetro
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 161.000 đ
  Tác giả: Tập Cận Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Điện Biên Phủ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Thiện
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lộ
  Giá tiền: Liên hệ