Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ

Ngày đăng: 01/03/2023 - 16:03

Chiều 01/03/2023, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức trao quyết định bổ nhiệm, điều chuyển và công bố phân công, giao nhiệm vụ cho cán bộ lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp phòng và viên chức của Nhà xuất bản.

Tham dự buổi Lễ có các đồng chí: PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập; Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập; Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Nhà xuất bản; đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản và các đồng chí được trao quyết định bổ nhiệm.

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Vũ Văn Nâm giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán

Tại buổi Lễ, PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản đã trao quyết định bổ nhiệm, điều chuyển đối với các đồng chí:

1. Đồng chí Vũ Văn Nâm giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán, từ ngày 01/3/2023.

2. Đồng chí Dương Nhật Huy, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán sang giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Tổ chức in, từ ngày 01/3/2023.

3. Đồng chí Vũ Xuân Cảnh, Giám đốc Trung tâm Tổ chức in sang giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán, từ ngày 01/3/2023

4. Điều chuyển đồng chí Lưu Thị Bình, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng, kiêm Trưởng phòng Quản trị - Tài vụ, Văn phòng Nhà xuất bản, từ ngày 01/3/2023.

5. Đồng chí Đỗ Tiến Dũng, Phó Chánh Văn phòng sang giữ chức vụ Phó Giám đốc Nhà in Sự thật, từ ngày 01/3/2023.

Cũng tại buổi Lễ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã công bố các quyết định phân công nhiệm vụ cho cán bộ lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp phòng và viên chức của Nhà xuất bản.

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả