Loading...

Lễ giới thiệu sách của Bộ Công an và trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xuất bản sách chính trị, lý luận, pháp luật của Đảng và Nhà nước”

Ngày đăng: 28/12/2020 - 10:12

Ngày 25/12/2020, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Bộ Công an phối hợp tổ chức Lễ giới thiệu sách của Bộ Công an và trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xuất bản sách chính trị, lý luận, pháp luật của Đảng và Nhà nướccủa Nhà xuất bản cho lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và các đại biểu của Bộ Công an. Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chủ trì buổi Lễ.

Toàn cảnh buổi Lễ

Tham dự buổi Lễ, về phía khách mời có các đồng chí: Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an; lãnh đạo Nhà xuất bản và lãnh đạo các đơn vị thuộc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật khẳng định, với chức năng là cơ quan xuất bản chính trị của Đảng và Nhà nước, công tác xuất bản sách phục vụ việc triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xác định là một nhiệm vụ trọng tâm. Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Nhà xuất bản đã phối hợp với các đơn vị, cá nhân thuộc Bộ Công an tổ chức biên tập, xuất bản nhiều ấn phẩm có giá trị, được bạn đọc đánh giá cao.

Đặc biệt, trong 5 năm 2015-2020, Nhà xuất bản đã triển khai biên tập, xuất bản 56 đầu sách, với tổng số lượng in 200.196 bản và 18.918 trang in. Trong số đó, có nhiều ấn phẩm có giá trị, được bạn đọc đánh giá cao như: Lịch sử Đảng bộ Công an Trung ương (1945-2015) - cuốn sách vinh dự được đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng viết lời tựa; Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước (02 tập) của Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân của cố Chủ tịch nước, cố Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng, GS.TS. Trần Đại Quang; Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Công an nhân dân của Đảng ủy Công an Trung ương; bộ sách Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân của Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Tư duy hệ thống cho mọi người - Hành trình từ lý thuyết tới tác động thực tiễn tại Việt Nam của Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Việt Nam trước tác động của cấu trúc an ninh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Thiếu tướng, TS. Đỗ Lê Chi, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an;...

Có thể khẳng định, những ấn phẩm của Bộ Công an được biên tập, xuất bản tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật thời gian qua được triển khai nghiên cứu, biên soạn kỹ lưỡng, công phu, giải đáp nhiều vấn đề mới, vấn đề khó, phức tạp mà thực tiễn đặt ra. Các ấn phẩm thể hiện sự đóng góp quan trọng của lực lượng công an nhân dân vào nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, xứng đáng là lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội…

Đại tướng Lê Hồng Anh phát biểu tại buổi Lễ

Tại buổi Lễ, các đồng chí: Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng, TS. Đỗ Lê Chi, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Bộ Công an, là các tác giả có sách được giới thiệu đã chia sẻ nhiều kỷ niệm, quá trình thực hiện, nội dung, ý nghĩa của các cuốn sách, bộ sách, qua đó giúp bạn đọc hiểu rõ hơn giá trị lý luận và thực tiễn trong từng cuốn sách.

Phát biểu tại buổi Lễ, Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chúc mừng những kết quả tốt đẹp mà Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã đạt được; đồng thời nhấn mạnh, các ấn phẩm của Bộ Công an được giới thiệu và trưng bày tại buổi Lễ có sự đóng góp lớn của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, được xuất bản theo một quy trình khoa học, nghiêm túc và chặt chẽ. Đây là những ấn phẩm thể hiện quan điểm, đường lối của lực lượng công an nhân dân, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh làm thất bại mọi diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, xứng đáng là lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, hai đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ và hiệu quả trong việc xuất bản những ấn phẩm quan trọng, có giá trị, đóng góp tích cực vào công tác chính trị của Đảng.

Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng sách cho đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương

Nhân dịp này, Bộ Công an trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật do có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, tổ chức thành công Hội thảo khoa học quốc gia “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân trong tình hình mới”. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xuất bản sách chính trị, lý luận, pháp luật của Đảng và Nhà nước” của Nhà xuất bản cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và các đại biểu Bộ Công an.

Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng Bằng khen cho Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao Kỷ niệm chương tặng Đại tướng Lê Hồng Anh

 Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao Kỷ niệm chương tặng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an và các đồng chí lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an.

Thu Hằng

 

 

 

 

 

Bình luận