Lịch sử Công Thương Việt Nam 1945 – 2010

Lịch sử Công Thương Việt Nam 1945 – 2010
Tác giả: Bộ Công Thương
Số trang: 851 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 1/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Lịch sử phát triển ngành Công Thương gắn liền với sự ra đời và phát triển của Nhà nước Cách mạng Việt Nam, với quá trình đấu tranh, giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước; đó là hành trình trải qua các thời kỳ cách mạng với những dấu ấn nổi bật qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.

  Cuốn sách Lịch sử Công Thương Việt Nam 1945 - 2010 là công trình nghiên cứu của tập thể cán bộ công tác lâu năm trong ngành Công Thương, của các chuyên gia kinh tế, lịch sử, được Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Công Thương thông qua về nội dung. Ngoài phần giới thiệu chung về Bộ Công Thương, phần kết luận và một số sự kiện tiêu biểu của ngành Công Thương, nội dung cuốn sách được kết cấu thành 8 chương, giới thiệu khái lược về công nghiệp - thương mại Việt Nam trước năm 1945; quá trình ra đời, phát triển của ngành Công Thương qua các giai đoạn, gắn với nhiệm vụ cách mạng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Từ những kết quả đạt được, những đóng góp của ngành Công Thương, cuốn sách rút ra một số bài học kinh nghiệm quý, đóng góp vào kho tàng lý luận của Đảng trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế đất nước. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia hoặc thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Lương Trọng Thành, ThS. Nguyễn Ngọc Thắng, ThS. Nguyễn Xuân Anh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ huyện Than Uyên (Đảng bộ tỉnh Lai Châu)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thanh Quang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Thị Hải Yến, TS. Đàm Bích Hiên, TS. Ngô Văn Vũ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Dân vận Trung ương
  Giá tiền: 130.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình An (huyện ủy Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng ủy - Ban Chỉ huy quân sự quận Bình Tân (Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên (Đảng bộ Thành phố Hà Nội)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Đức - xã Thạnh Đức(Đảng bộ huyện Bến Lức)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàng Mai, Đảng bộ Thành phố Hà Nội
  Giá tiền: Liên hệ