Loading...

Liên kết phát triển du lịch liên tỉnh miền Trung Việt Nam: Lý luận và thực tiễn (Sách chuyên khảo)

Liên kết phát triển du lịch liên tỉnh miền Trung Việt Nam: Lý luận và thực tiễn (Sách chuyên khảo)
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Minh Phượng - TS. Thái Thị Kim Oanh (Đồng chủ biên)
Số trang: 220 trang
Giá tiền: 83.000 đ
Xuất bản: Tháng 8/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm ba chương, giới thiệu tổng quan lý luận và thực tiễn về phát triển du lịch, liên kết phát triển du lịch, về tiềm năng du lịch vùng miền Trung; phân tích thực trạng liên kết du lịch tại các tỉnh miền Trung, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch liên tỉnh miền Trung. Từ đó, các tác giả đưa ra phương hướng và một số giải pháp nhằm phát triển du lịch liên kết tỉnh miền Trung Việt Nam.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Kiểm toán nhà nước, Dự án EU - PFMO
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Đình Thiên (Chủ biên)
  Giá tiền: 159.000 đ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp
  Giá tiền: 86.000 đ
  Tác giả: Kenneth S. Rogoff (Tuấn Trung dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: NGƯT. AHLĐ. Lê Công Cơ - PGS.TS. Đoàn Thu Hà - ThS. Lê Thanh Tùng
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: TS. Phan Chí Hiếu - TS. Nguyễn Thanh Tú (Chủ biên)
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp (Chủ biên)
  Giá tiền: 125.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Kiên - TS. Phan Hồng Mai (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 108.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
  Giá tiền: 52.000 đ
  Tác giả: Houbing Song, Ravi S. Srinivasan, Tamim I. Sookoor, Sabina Jeschke
  Giá tiền: 533.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hữu Ánh - TS. Đinh Thế Hùng - TS. Đoàn Thanh Nga - TS. Nguyễn Thanh Hiếu (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 115.000 đ