Loading...

Luật Dân quân tự vệ

Luật Dân quân tự vệ
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 64 trang
Giá tiền: 16.000 đ
Xuất bản: Tháng 02-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Dân quân tự vệ được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 22/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. Luật gồm 8 chương, 50 điều, quy định về nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ; tổ chức, biên chế, vũ khí, trang bị của Dân quân tự vệ; đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng các chức vụ chỉ huy, huấn luyện Dân quân tự vệ; hoạt động của Dân quân tự vệ; chế độ, chính sách và nhiệm vụ chi cho Dân quân tự vệ.

  Cuốn sách Luật Dân quân tự vệ do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản, trình bày toàn văn văn bản Luật Dân quân tự vệ, giúp bạn đọc thuận tiện tra cứu, tham khảo.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Thanh Hải, ThS. Châu Thanh Quyền (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 290.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Võ Khánh Vinh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Ngô Hữu Phước
  Giá tiền: 76.000 đ