Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (hiện hành)

Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (hiện hành)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 92 trang
Giá tiền: 21.000 đ
Xuất bản: Tháng 4-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 26/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016. Luật gồm 10 chương, 73 điều, quy định về nguyên tắc tổ chức điều tra hình sự; tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan điều tra gồm: cơ quan điều tra của Công an nhân dân; cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân; cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; quan hệ phân công, phối hợp và kiểm soát trong hoạt động điều tra hình sự; bảo đảm điều kiện cho hoạt động điều tra hình sự và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 39.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Trịnh Tiến Việt
  Giá tiền: 288.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 81.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Đăng Dung
  Giá tiền: 136.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Quang Đạo (Chủ biên), Nguyễn Thị Kim Oanh
  Giá tiền: 132.000 đ