Một số vấn đề về cách mạng và đổi mới

Một số vấn đề về cách mạng và đổi mới
Tác giả: GS. TS. Tạ Ngọc Tấn
Số trang: 523 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 11/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách là tập hợp các bài viết, nghiên cứu chuyên sâu về cách mạng và đổi mới. Nội dung cuốn sách có cấu trúc gồm 4 phần, Phần 1: Về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Phần 2: Công cuộc đổi mới: Cách mạng và sáng tạo; Phần 3: Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Phần 4: Về những vấn đề quốc tế và đối ngoại. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn – TS. Tạ Văn Sỹ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành; Thiếu tướng, PGS.TS. Lê Văn Thắng; Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn (Đồng Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Phan Trung Lý - ThS. Nguyễn Trung Thành (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc
  Giá tiền: 195.000 đ