Một số vấn đề về cách mạng và đổi mới

Một số vấn đề về cách mạng và đổi mới
Tác giả: GS. TS. Tạ Ngọc Tấn
Số trang: 523 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 11/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách là tập hợp các bài viết, nghiên cứu chuyên sâu về cách mạng và đổi mới. Nội dung cuốn sách có cấu trúc gồm 4 phần, Phần 1: Về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Phần 2: Công cuộc đổi mới: Cách mạng và sáng tạo; Phần 3: Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Phần 4: Về những vấn đề quốc tế và đối ngoại. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
  Giá tiền: 39.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - TS. Lý Thị Huệ
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an, Bộ Công an
  Giá tiền: Liên hệ