Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân tộc của hệ thống chính trị ở vùng dân tộc thiểu số nước ta hiện nay (Sách chuyên khảo)

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân tộc của hệ thống chính trị ở vùng dân tộc thiểu số nước ta hiện nay (Sách chuyên khảo)
Tác giả: Đậu Tuấn Nam - Vũ Hải Vân - Trương Bảo Thanh (Đồng chủ biên)
Số trang: 392 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 7/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm 4 chương, phân tích thực trạng chất lượng, hiệu quả, những mặt thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các công tác dân tộc ở vùng dân tộc thiểu số những năm qua, đồng thời chỉ ra những hạn chế, bất cập, những vấn đề mới nảy sinh, trên cơ sở đó đề xuất các nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác dân tộc của hệ thống chính trị ở vùng dân tộc thiểu số đến năm 2030. Cuốn sách góp phần cung cấp cơ sở lý luận, thực tiễn cho các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách trong việc xây dựng, thực hiện công tác dân tộc và ban hành các chính sách đối với vùng dân tộc trong thời gian tới. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành; Thiếu tướng, PGS.TS. Lê Văn Thắng; Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn (Đồng Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Phan Trung Lý - ThS. Nguyễn Trung Thành (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc
  Giá tiền: 195.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
  Giá tiền: 293.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
  Giá tiền: 310.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
  Giá tiền: 267.000 đ