Đồng chí Võ Chí Công với cách mạng Việt Nam và quê hương Quảng Nam - Đà Nẵng

Đồng chí Võ Chí Công với cách mạng Việt Nam và quê hương Quảng Nam - Đà Nẵng
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Dong chi Vo Chi Cong voi CMVN va QNDNTác giả: Tập thể tác giả

  Số trang: 640 trang

  Đồng chí Võ Chí Công – người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ cộng sản kiên cường, bất khuất, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và Nhà nước ta. Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí luôn thể hiện phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, trung thành tuyệt đối với mục tiêu, lý tưởng cách mạng, luôn phấn đấu hết mình để giữ gìn, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc đem lại độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, luôn đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc, của nhân dân lên trên hết, trước hết; được đồng chí, đồng bào quý mến, tin cậy; được bạn bè quốc tế trân trọng.

  Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Võ Chí Công, mà bạn bè, đồng chí thường trìu mến gọi là anh Năm Công, gắn liền với những bước ngoặt lịch sử quan trọng của dân tộc, của Đảng và nhân dân ta.

  Trong hai cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, đồng chí Võ Chí Công luôn được rèn luyện trong ngọn lửa đấu tranh cách mạng, đương đầu và vượt qua mọi khó khăn, thử thách ngay cả khi bị tù đày, lúc lâm nguy khi cơ sở cách mạng bị phá vỡ, đồng chí vẫn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, một lòng kiên trung, không ngại hy sinh, gian khổ tham gia lãnh đạo nhân dân miền Nam tiến hành đấu tranh cách mạng giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí luôn gắn liền với chiến trường Khu 5, với quê hương Quảng Nam- Đà Nẵng trung dũng, kiên cường. Từ cương vị Bí thư chi bộ ở cơ sở, đến lúc là Bí thư Khu ủy kiêm chính ủy  Khu 5, đồng chí vẫn luôn luôn bám đất, bám dân, lãnh đạo phong trào cách mạng ở địa bàn. Tác phong, đạo đức cách mạng mẫu mực của người cộng sản chân chính, nhà lãnh đạo tài ba Võ Chí Công luôn ghi đậm, khắc sâu trong tâm trí của biết bao đồng chí, đồng bào, nhân dân Khu 5.

  Nhân kỷ niệm  100 năm ngày sinh của đồng chí Võ Chí Công (7-8-1912 – 7-8-2012), Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Quảng Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học “Đồng chí Võ Chí Công với cách mạng Việt Nam và quê hương Quảng Nam - Đà Nẵng”.

  Trên cơ sở chọn lọc các tham luận Hội thảo, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Đồng chí Võ Chí Công với cách mạng Việt Nam và quê hương Quảng Nam- Đà Nẵng. Nội dung cuốn sách tập trung phân tích, làm rõ thân thế, sự nghiệp, phẩm chất kiên cường, bất khuất, tấm gương về đạo đức cách mạng; công lao và những đóng góp to lớn của đồng chí Võ Chí Công đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc cũng như những cống hiến của đồng chí đối với quê hương Quảng Nam - Đà Nẵng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Xuân Phúc
  Giá tiền: 740.000 đ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết về tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lê Thanh Nghị
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Lê Thị Thu Hồng
  Giá tiền: 168.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng (Tuyển chọn)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng và cách mạng Việt Nam.
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Xuân Phúc
  Giá tiền: Liên hệ