Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo xây dựng giai cấp nông dân trong giai đoạn hiện nay

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo xây dựng giai cấp nông dân trong giai đoạn hiện nay
Tác giả: TS. Ngô Huy Tiếp
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •  

  Tác giả:  TS. Ngô Haltuy Tiếp (Chủ biên)

  Giai cấp nông dân Việt Nam là lực lượng to lớn có vai trò quan trọng trong tiến trình xây dựng và phát triển của đất nước. Vai trò ấy càng được phát huy cao độ từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo sự nghiệp cách mạng. Trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng luôn coi trọng xây dựng các giai cấp, tầng lớp trong xã hội, đặc biệt là giai cấp nông dân. 

       Cuốn sách Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo xây dựng giai cấp nông dân trong giai đoạn hiện nay do Tiến sĩ Ngô Huy Tiếp chủ biên là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học do Học viện Xây dựng Đảng thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì. Cuốn sách được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành với mong muốn giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về giai cấp nông dân Việt Nam cũng như sự lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng giai cấp nông dân.

  Nội dung cuốn sách đi sâu phân tích một số vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng giai cấp nông dân của Đảng thông qua việc khái quát về nông nghiệp, nông thôn nước ta từ năm 1986 đến nay; vai trò và đặc điểm của giai cấp nông dân cũng như nêu những quan niệm, nội dung và phương thức lãnh đạo giai cấp nông dân của Đảng. Bên cạnh đó, cuốn sách nêu thực trạng công tác lãnh đạo xây dựng giai cấp nông dân của Đảng từ năm 1986 đến nay, những thành tựu đã đạt được cũng như những hạn chế cần khắc phục. Từ đó, cuốn sách đưa ra mục tiêu, quan điểm và giải pháp đổi mới sự lãnh đạo xây dựng giai cấp nông dân của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

  Cuốn sách gồm 260 trang, giá 36.000đ.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Việt Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Công tác đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bộ Công an - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Lâm Quốc Tuấn - PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 85.000 đ
  Tác giả: Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: 179.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Thị Thanh Mai
  Giá tiền: 103.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngân
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trịnh Gia Ban
  Giá tiền: 317.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn – TS. Tạ Văn Sỹ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ