Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới vì chủ nghĩa xã hội

Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới vì chủ nghĩa xã hội
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •        Cuốn sách gồm những bài viết của tác giả từ sau đổi mới đến nay, đã được đăng tải trên tạp chí Cộng sản, một số tạp chí lý luận khác và báo Nhân Dân nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn vai trò, bản lĩnh của Đảng và một số vấn đề đặt ra trong sự nghiệp Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

         Sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng đang khởi sắc và tạo nên vóc dáng đáng tự hào của một nước Việt Nam mới. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được, vẫn còn những bất cập trong tư duy và hành động trước những yêu cầu phát triển đất nước. Những yêu cầu ấy đòi hỏi Đảng phải thường xuyên tự chỉnh đốn, tự đổi mới để lãnh đạo thành công sự nghiệp lớn lao mà nhân dân, dân tộc giao phó. Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích cho cán bộ, đảng viên và những người làm công tác Đảng.

         Sách gồm 396 trang, giá 60.000đ.

  HỒNG QUÝ

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
  Giá tiền: 39.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - TS. Lý Thị Huệ
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an, Bộ Công an
  Giá tiền: Liên hệ