Loading...

Nghiệm thu cấp bộ Đề án “Xuất bản điện tử và xuất bản số của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong thời gian tới”

Ngày đăng: 31/12/2020 - 14:12

Chiều 30/12/2020, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức nghiệm thu cấp bộ Đề án “Xuất bản điện tử và xuất bản số của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong thời gian tới”, mã số KHBĐ (2018)-42 do PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, nguyên Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật làm Chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu Đề án gồm 07 thành viên, do PGS.TS. Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương làm Chủ tịch.

Toàn cảnh Hội nghị Nghiệm thu

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, nguyên Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trình bày báo cáo tóm tắt Đề án

Thay mặt Ban Chủ nhiệm, PGS.TS. Vũ Trọng Lâm đã trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề án, theo đó, Đề án có mục tiêu, nhiệm vụ trình bày khái quát cơ sở lý luận và thực tiễn của xuất bản điện tử và xuất bản số; phân tích thực trạng hoạt động xuất bản điện tử và xuất bản số của Nhà xuất bản. Từ đó, chỉ ra những kết quả đạt được cũng như khó khăn, điểm mạnh, điểm yếu và cơ hội; đề xuất các giải pháp chủ yếu của xuất bản điện tử và xuất bản số của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong thời gian tới.

Ngoài Phần mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, Đề án gồm ba chương, đã làm rõ các định nghĩa, đặc điểm và vai trò của xuất bản điện tử, xuất bản số…; phân tích những kinh nghiệm trong hoạt động xuất bản điện tử và xuất bản số của một số quốc gia châu Âu, Hoa Kỳ, Trung Quốc. Đề án cũng tập trung làm rõ thực trạng của hoạt động xuất bản điện tử và xuất bản số ở nước ta trong những năm qua, chỉ ra những nguyên nhân của hạn chế và những vấn đề đặt ra đối với hoạt động xuất bản điện tử và xuất bản số ở nước ta hiện nay. Qua đó, Đề án đã đưa ra 07 nhóm giải pháp phát triển xuất bản điện tử và xuất bản số tại Việt Nam.

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá, đây là một đề án có ý nghĩa thực tiễn, được chuẩn bị công phu, bài bản, đồng thời có những góp ý rất cụ thể, thiết thực đối với Ban Chủ nhiệm Đề án. Thay mặt Hội đồng nghiệm thu, PGS.TS. Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương kết luận: Đề án có tính cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn. Việc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật lựa chọn, chủ trì nghiên cứu Đề tài này là phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan. Để nâng cao chất lượng Đề án, Hội đồng nghiệm thu đề nghị Ban Chủ nhiệm tiếp tục làm rõ hơn về mối quan hệ giữa xuất bản điện tử và xuất bản số; ấn phẩm điện tử và ấn phẩm số; đánh giá cụ thể hơn về thực trạng và những vấn đề đặt ra của hoạt động xuất bản điện tử và xuất bản số tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; đề xuất những giải pháp phù hợp, khả thi trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Hội đồng nghiệm thu nhất trí đánh giá Đề án đạt loại xuất sắc.

Các thành viên tham dự Hội nghị nghiệm thu chụp ảnh lưu niệm

 

Bình luận