Nguyễn Hữu Thọ - Tiểu sử

Nguyễn Hữu Thọ - Tiểu sử
Tác giả: PGS.TS. Trần Minh Trưởng (Chủ biên)
Số trang: 240 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng Quý I-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách Nguyễn Hữu Thọ - Tiểu sử thuộc Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và cách mạng Việt Nam. Nội dung cuốn sách được kết cấu thành 4 chương:

  Chương 1: Quê hương, gia đình và những hoạt động cách mạng đầu tiên;

  Chương 2: Những năm tháng đấu tranh vì hòa bình và thống nhất Tổ quốc (1945-1975);

  Chương 3: Hoạt động của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ trên những cương vị lãnh đạo cao nhất của Nhà nước, Quốc hội và Mặt trận (1975 - 1996);

  Chương 4: Luật sư Nguyễn Hữu Thọ sống mãi với non sông đất nước.

  Cuốn sách góp phần tái hiện tương đối toàn diện chân dung, cuộc đời, sự nghiệp và những hoạt động của một trí thức yêu nước tiêu biểu, một nhà hoạt động cách mạng suốt đời vì nước, vì dân, đồng thời bày tỏ sự tri ân của Đảng và nhân dân ta đối với công lao, đóng góp của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ đối với cách mạng Việt Nam.

  Bạn đọc có thể tham khảo, nghiên cứu nội dung cuốn sách tại Thư viện Quốc gia.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết về tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lê Thanh Nghị
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Lê Thị Thu Hồng
  Giá tiền: 168.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng (Tuyển chọn)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng và cách mạng Việt Nam.
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Xuân Phúc
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng quốc hội, Tỉnh ủy Bắc Ninh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Phú Trọng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bộ Quốc Phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Tỉnh ủy Quảng Bình
  Giá tiền: Liên hệ