Nhà nước kiến tạo phát triển với đảng chính trị và các tổ chức xã hội (nghiên cứu điển hình một số nước Đông Á và gợi mở cho Việt Nam)

Nhà nước kiến tạo phát triển với đảng chính trị và các tổ chức xã hội (nghiên cứu điển hình một số nước Đông Á và gợi mở cho Việt Nam)
Tác giả: ThS. Đậu Công Hiệp, ThS. Mai Thị Mai (đồng chủ biên)
Số trang: 194 trang
Giá tiền: 54.000 đ
Xuất bản: Tháng 04/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm 3 chương, nêu bật đặc điểm, lịch sử hình thành, vai trò của Nhà nước kiến tạo phát triển; chỉ ra mối quan hệ giữa Nhà nước kiến tạo phát triển và đảng chính trị, giữa Nhà nước kiến tạo phát triển và các tổ chức xã hội ở một số nước Đông Á và đưa ra những gợi mở cho Việt Nam trong việc xây dựng “Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo và phát triển, liêm chính, hành động”.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trịnh Gia Ban
  Giá tiền: 317.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn – TS. Tạ Văn Sỹ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành; Thiếu tướng, PGS.TS. Lê Văn Thắng; Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn (Đồng Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Phan Trung Lý - ThS. Nguyễn Trung Thành (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc
  Giá tiền: 195.000 đ