Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày đăng: 27/01/2021 - 17:01

Ngày 26/01/2021, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chuyên môn, công tác Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Toàn cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Hội đồng Lý luận Trung ương; Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Bộ Thông tin và Truyền thông.

Về phía Nhà xuất bản có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Nhà xuất bản, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Chấp hành Công đoàn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Bí thư Đoàn thanh niên; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản tại Hà Nội và các chi nhánh cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Nhà xuất bản tại các điểm cầu trực tuyến.

Tính đến ngày 31/12/2020, Nhà xuất bản đã xuất bản được là 973 lượt tên sách (bằng 127% so với cùng kỳ năm 2019), trong đó có 102 sách điện tử, 06 sách audio. Đã và đang biên tập, xuất bản một số sách trọng tâm: Chuẩn bị thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII; bộ Liên khu ủy Việt Bắc 1946-1956 (9 tập); bộ Văn kiện Trung ương Cục miền Nam 1945-1975 (18 tập); sách luật mới được thông qua tại kỳ họp thứ 8, thứ 9, Quốc hội khóa XIV; Tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; bộ Lịch sử quân sự Việt Nam (14 tập); bộ Niên giám khoa học năm 2019 (4 tập); bộ Văn hóa biển đảo Việt Nam (9 tập); bộ Các dân tộc ở Việt Nam (4 tập, 6 quyển); bộ Đỗ Mười - Tuyển tập (5 tập); Đồng chí Lê Đức Anh với cách mạng Việt Nam và quê hương Thừa Thiên Huế; Trường Chinh - Một trí tuệ lớn, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam; 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; v.v.. Đặc biệt, trong năm 2020, Nhà xuất bản đã hoàn thành biên tập, xuất bản 06 đầu sách làm quà tặng phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản (05/12/1945 - 05/12/2021), Nhà xuất bản tổ chức trưng bày, triển lãm sách tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh và Phố sách 19/12, Thành  phố Hà Nội; tổ chức khánh thành công trình Nhà bia lưu niệm tại bản Quặng, thôn Làng Bình, xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang; xây dựng Phòng Truyền thống  Nhà xuất bản tại trụ sở Nhà xuất bản; tổ chức gặp mặt đại diện các thế hệ cán bộ Nhà xuất bản; tổ chức Cuộc thi tìm hiểu truyền thống 75 năm xây dựng và phát triển Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; xuất bản cuốn sách Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - 75 xây dựng và phát triển (1945-2020)  Sách của Nhà xuất bản 1945-2020;… Nhà xuất bản vinh dự được nhận nhiều giải thưởng quan trọng: Giải thưởng Đặc biệt tại Lễ trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020; 01 giải B tại Lễ trao giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI năm 2020; 02 giải B tại Lễ trao giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ III năm 2020.

Nhà xuất bản tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức các hoạt động trực tuyến trên mạng internet nhằm phục vụ nhu cầu đọc sách chính trị, lý luận, pháp luật và tư tưởng Hồ Chí Minh của bạn đọc ở trong và ngoài nước: Tổ chức xuất bản và phát hành trực tuyến 96 cuốn sách điện tử lên hệ thống stbook.vn; Thư viện điện tử sách, xã, phường, thị trấn (thuviencoso.vn) đã có 532 đầu sách; tham gia Hội sách trực tuyến quốc gia 2020 tại địa chỉ book365.vn;...

Hoạt động nghiên cứu khoa học và triển khai các đề tài, đề án đạt hiệu quả thiết thực. Nhà xuất bản tích cực phối hợp với các cơ quan, ban, bộ, ngành tổ chức thành công nhiều hội thảo, hội nghị, tọa đàm, tiêu biểu như: Hội thảo khoa học quốc gia “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân trong tình hình mới” (phối hợp với Bộ Công an); Hội thảo khoa học quốc gia “Sách lý luận, chính trị với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” (phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương); Hội thảo khoa học “Phát huy vai trò của công tác xuất bản, tạp chí, giảng dạy lý luận chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (phối hợp với Học viện Chính trị khu vực II); Tọa đàm trực tuyến Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - 75 năm xây dựng và trưởng thành”;... Đã hoàn thành nghiệm thu cấp bộ (Ban Đảng) đạt loại Xuất sắc 02 đề án; tiếp tục triển khai 01 đề tài, 02 đề án theo kế hoạch đã đăng ký.

Nhà xuất bản đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các ban, ngành có liên quan trình Ban Bí thư Đề án Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 27/01/2003 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận chính trị trong tình hình mới. Ngày 16/4/2020, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 44-CT/TW về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu học tập sách lý luận, chính trị. Đây là những văn bản chỉ đạo quan trọng không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động của Nhà xuất bản mà còn tác động trực tiếp đến công tác xuất bản của đất nước trong thời gian tới.

Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và tuyển dụng cán bộ của Nhà xuất bản được thực hiện chặt chẽ, công khai, bảo đảm đúng quy định. Ngày 07/12/2020, Ban Bí thư Trung ương Đảng có Quyết định số 2530-QĐNS/TW điều động, bổ nhiệm đồng chí Phạm Minh Tuấn, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giữ chức Giám đốc kiêm Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Trước đó, ngày 17/6/2020, Ban Tổ chức Trung ương có Quyết định số 6407-QĐNS/BTCTW về việc bổ nhiệm đồng chí Phạm Thị Thinh, Ủy viên Hội đồng Biên tập - Xuất bản, Trưởng Ban sách Giáo khoa - Tham khảo, giữ chức Phó Giám đốc kiêm Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản. Trong năm 2020, Nhà xuất bản bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 15 cán bộ cấp vụ, 08 cán bộ cấp phòng; tuyển dụng 28 viên chức bổ sung cho các ban biên tập và các đơn vị trong Nhà xuất bản.

Trong năm 2020, Đảng bộ cơ quan Nhà xuất bản tập trung chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đại hội các chi bộ thuộc Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2022 bảo đảm đúng theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của đảng bộ cấp trên, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cơ quan Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ III, giai đoạn 2020-2025; Phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Nhà xuất bản trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng, sát sao hơn trong việc lãnh đạo công tác chuyên môn, thực hiện nhiệm vụ chính trị; Phổ biến, quán triệt, triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Cấp ủy các cấp đã làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Các chi bộ giữ vững nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ. Công tác phát triển Đảng được chú trọng và bảo đảm đúng quy định. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, các tổ chức đoàn thể trong Nhà xuất bản đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình và có những đóng góp tích cực vào việc thực hiện có hiệu quả các mặt công tác của cơ quan, Đảng bộ.

Đồng chí Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2020, đồng thời nhấn mạnh, trong năm 2021, Nhà xuất bản cần tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch biên tập, xuất bản, bảo đảm chất lượng xuất bản phẩm cả về nội dung và hình thức, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị và hiệu quả hoạt động; tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà xuất bản lần thứ VIII; xây dựng Đảng bộ và cơ quan vững mạnh toàn diện; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, nâng cao đời sống cho người lao động;...

Đồng chí Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản trao tặng Cờ thi đua và Bằng khen của Nhà xuất bản cho các đơn vị, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020

Trước đó, chiều 25/01/2021, Ban Thường vụ Công đoàn Nhà xuất bản đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2020, trao tặng Cờ thi đua của Nhà xuất bản và Bằng khen của Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản cho các đơn vị, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020.

Nhân dịp này, Công đoàn Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vinh dự đón nhận Bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam do có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Văn Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam đối với tập thể, cá nhân Công đoàn Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2020

Thu Hằng - Phạm Hương

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả