Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tổng kết công tác 2010, triển khai nhiệm vụ 2011

Ngày đăng: 19/01/2011 - 11:01

Sáng 19-1-2010, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 2010, triển khai nhiệm vụ 2011. Đồng chí Nguyễn Duy Hùng, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản chủ trì Hội nghị.

alt

Tham dự Hội nghị, có các đồng chí lãnh đạo Nhà xuất bản, Thường vụ Đảng ủy, Thường vụ Công đoàn, Thường vụ Đoàn Thanh niên, Trưởng ban Thanh tra nhân dân, Trưởng ban Nữ công Nhà xuất bản, biên tập viên cao cấp, chuyên viên cao cấp, các đồng chí lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng trở lên.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Nghĩa, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản đã trình bày tóm tắt Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác 2010, triển khai nhiệm vụ 2011. Báo cáo nêu rõ kết quả thực hiện công tác năm 2010 của Nhà xuất bản và phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu triển khai nhiệm vụ năm 2011.

Trong năm 2010, Nhà xuất bản đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, tăng hơn nhiều so với mọi năm: Nhà xuất bản đã biên tập được 825 bản thảo, bằng 131% so với cùng kỳ năm 2009; tổ chức in được 866 đầu sách, tăng 1,5 lần so với năm 2009; tính đến ngày 20-12-2010, Nhà xuất bản đã cấp quyết định xuất bản 1170 tên sách, bằng 135% so với cùng kỳ năm 2009... Nhà xuất bản đã hoàn thành biên tập, xuất bản nhiều đề tài sách trọng tâm kỷ niệm: 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 35 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 120 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 65 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2010 với chủ đề Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh;…. Các sách xuất bản giữ vững định hướng chính trị, tư tưởng; phục vụ kịp thời yêu cầu nhiệm vụ chính trị, các sự kiện chính trị lớn của đất nước. Nhà xuất bản đã tích cực triển khai xuất bản các tài liệu Văn kiện Đại hội XI và các sách phục vụ nghiên cứu Văn kiện, đảm bảo tiến độ, chính xác, không sai xót và an toàn tuyệt đối.

Các mặt công tác hoàn thành toàn diện, có chất lượng và vượt mức kế hoạch đề ra. Các hoạt động của Nhà xuất bản tiếp tục duy trì ổn định, có bước phát triển mới về chất và đi dần vào nền nếp; nội bộ đoàn kết, sự phối hợp giữa các khâu, các bộ phận có chuyển biến tích cực. Nhà xuất bản chú trọng chăm lo cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức làm cho người lao động an tâm, gắn bó hơn với cơ quan…

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của các hạn chế, thiếu sót để Nhà xuất bản rút kinh nghiệm trong thời gian tới. Nhiều ý kiến tham luận có giá trị của các đại biểu tham dự đã được Hội nghị ghi nhận và đánh giá cao.

Phát biểu tổng kết và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hùng đánh giá cao sự tận tâm, tính chủ động, làm việc có trách nhiệm của tập thể cán bộ, công chức, viên chức Nhà xuất bản trong năm vừa qua; đồng chí nhấn mạnh 7 nhiệm vụ trọng tâm của Nhà xuất bản cần triển khai trong năm 2011 và 6 nhóm giải pháp chủ yếu để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ này. Đồng chí yêu cầu: Tập thể cán bộ, công chức, viên chức Nhà xuất bản hãy phát huy truyền thống của 65 năm xây dựng và trưởng thành, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới, xây dựng Nhà xuất bản ngày càng phát triển vững mạnh; chung sức, chung lòng, chủ động sáng tạo, tích cực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc kế hoạch xuất bản và các mặt công tác năm 2011 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, quý đầu. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua sâu rộng trong toàn Nhà xuất bản, lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, bầu cử Quốc hội khóa XIII, các sự kiện lớn trong năm 2011 và tiếp nối truyền thống vẻ vang 65 năm xây dựng và phát triển Nhà xuất bản…

Ngọc Huệ


Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả