Nxb. Chính trị quốc gia - St: học tập, quán triệt nội dung Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức

Ngày đăng: 23/03/2011 - 15:03

Thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011, sáng 22-3-2011, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nội dung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Nhà xuất bản làm việc tại 24 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nhà xuất bản đã mời TS. Trần Anh Tuấn - Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức Nhà nước (Bộ Nội vụ) làm báo cáo viên.

alt
Tại Hội nghị, TS. Trần Anh Tuấn đã đưa ra một cái nhìn tổng quan về nội dung của Luật Cán bộ, công chứcgồm 10 chương và 87 điều,Luật Viên chức gồm 6 chương và 62 điều như: những quy định chung; quyền và nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng và sử dụng viên chức; quản lý viên chức; khen thưởng và xử lý vi phạm; điều khoản thi hành…
 
Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Minh Nghĩa, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản khẳng định: Hội nghị học tập, quán triệt nội dung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chứcđược tổ chức có ý nghĩa thực tiễn cao, đem lại nhiều thông tin thiết thực, giúp cho viên chức Nhà xuất bản có thể hiểu cụ thể hơn về quyền và nghĩa vụ trực tiếp của mình; các cán bộ, công chức Nhà xuất bản cũng có thêm những kiến thức hữu ích trong quá trình quản lý viên chức của mình một cách có hiệu quả.
Phạm Ngọc Huệ


Bình luận