Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân trong tình hình mới

Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân trong tình hình mới
Tác giả: Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm
Số trang: 144 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 5-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách làm rõ những vấn đề cơ bản về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân; kết quả thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân thời gian qua và giải pháp tiếp tục phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân trong thời gian tới.

  Đây là những nội dung quan trọng và cần thiết nâng cao ý thức trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên Công an nhân dân nhằm thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới.

  Cuốn sách là tài liệu học tập, tham khảo hữu ích đối với cán bộ, đảng viên nói chung và cán bộ, đảng viên Công an nhân dân nói riêng. Bạn đọc có thể nghiên cứu, tham khảo cuốn sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - TS. Lý Thị Huệ
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an, Bộ Công an
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Giang, PGS.TS. Đinh Ngọc Giang, TS. Nguyễn Ngọc Ánh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 200.000 đ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải - TS. Nguyễn Đăng Quế (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 226.000 đ