Loading...

Phát triển kinh tế du lịch vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trong hội nhập quốc tế (sách chuyên khảo)

Phát triển kinh tế du lịch vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trong hội nhập quốc tế (sách chuyên khảo)
Tác giả: TS. Hồ Thị Minh Phương
Số trang: 208 trang
Giá tiền: 64.000 đ
Xuất bản: Tháng 2-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách Phát triển kinh tế du lịch vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trong hội nhập quốc tế (sách chuyên khảo) gồm 3 chương, phân tích những vấn đề chung về kinh tế du lịch, phát triển kinh tế du lịch trong hội nhập quốc tế; thuận lợi và thách thức, nội dung và tiêu chí đánh giá phát triển kinh tế du lịch; phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế du lịch vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trong những năm qua. Trên cơ sở đó tác giả đưa ra những giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế du lịch ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trong hội nhập quốc tế.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hoàng Khắc Nam (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Văn Thành - Ockie Bosch - Nam Nguyễn - Fredmund Malik - Constantin Malik
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Minh Phượng - TS. Thái Thị Kim Oanh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 83.000 đ
  Tác giả: Kiểm toán nhà nước, Dự án EU - PFMO
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Đình Thiên (Chủ biên)
  Giá tiền: 159.000 đ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp
  Giá tiền: 86.000 đ
  Tác giả: Kenneth S. Rogoff (Tuấn Trung dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: NGƯT. AHLĐ. Lê Công Cơ - PGS.TS. Đoàn Thu Hà - ThS. Lê Thanh Tùng
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: TS. Phan Chí Hiếu - TS. Nguyễn Thanh Tú (Chủ biên)
  Giá tiền: 90.000 đ