Quá trình hình thành phát triển thư viện đại học Mỹ và một số bài học kinh nghiệm cho thư viện đại học Việt Nam

Quá trình hình thành phát triển thư viện đại học Mỹ và một số bài học kinh nghiệm cho thư viện đại học Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Huy Chương
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • alt

  Tác giả: TS. Nguyễn Huy Chương

  Số trang: 236 trang

  Giá tiền: 30.000đ

  Không chỉ phân tích tập trung về các giai đoạn và yếu tố liên quan trực tiếp đến quá trình hình thành và phát triển của thư viện đại học, mà cuốn sách còn phân tích về những đặc điểm hình thành dân tộc, những tính cách cơ bản, đặc trưng của dân tộc Mỹ và văn hóa Mỹ, những sự kiện lịch sử lớn, tầm nhìn chiến lược của các nhà lãnh đạo nước Mỹ… như những cơ sở quan trọng và quyết định cho những giai đoạn phát triển đột biến, những thành tựu lớn lao của hệ thống thư viện đại học Mỹ.
  Toàn bộ những sự kiện chính, những mốc lớn, những giai đoạn phát triển đặc biệt, những biến đổi mang tính cách mạng của thư viện đại học Mỹ đã được phản ánh một cách sinh động, cụ thể qua phần trình bày về tiến trình lịch sử kết hợp với phân tích tập trung theo chủ đề, trên cơ sở các số liệu thống kê khoa học, chính xác.
   Cuốn sách đã góp phần làm rõ một số vấn đề của lịch sử và các giai đoạn phát triển giáo dục đại học và công tác thư viện đại học của Mỹ cũng như những phương hướng, kinh nghiệm quý báu trong việc xây dựng hệ thống thông tin thư viện - đại học, trên cơ sở đó vận dụng một số kinh nghiệm của thư viện đại học Mỹ vào việc phát triển và hoàn thiện hệ thống thư viện đại học ở Việt Nam
  Nội dung cuốn sách được chia làm 3 chương:
  Chương I: Từ lịch sử giáo dục đại học Mỹ đến sự ra đời của thư viện đại học Mỹ
  Chương II: Các giai đoạn phát triển thư viện đại học Mỹ từ 1876 đến nay
  Chương III: Vận dụng một số kinh nghiệm của thư viện đại học Mỹ vào việc phát triển và hoàn thiện hệ thống thư viện đại học Việt Nam
  Đây là tài liệu bổ ích giúp những người làm công tác thư viện đại học, trước hết là những người có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và lãnh đạo thư viện đại học Việt Nam hiểu rõ hơn những yếu tố quan trọng, quyết định sự thành công cũng như vai trò to lớn của thư viện trong trường đại học.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoa Lư
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Liên doanh Vietsovpetro
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 161.000 đ
  Tác giả: Tập Cận Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Điện Biên Phủ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Thiện
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lộ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Võ Văn Thật
  Giá tiền: 225.000 đ
  Tác giả: Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Phú Hòa
  Giá tiền: Liên hệ