Quản lý đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng (2001 - 2010)

Quản lý đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng (2001 - 2010)
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Số trang: 228 trang
Giá tiền: 68.000 đ
Xuất bản: Tháng 10-2015
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Hải Phòng là một trong năm thành phố trực thuộc Trung ương - một cực tăng trưởng của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, có nhiều lợi thế về vị trí địa lý, đặc biệt hệ thống cảng biển ở Hải Phòng là đầu mối vận chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu cho cả vùng và quốc tế.

  Cuốn sách Quản lý đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng (2001 - 2010) tập trung nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn quản lý đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước của thành phố Hải Phòng từ năm 2001 đến 2010; đúc rút một số kinh nghiệm trong công tác này ở một số quốc gia trên thế giới; phân tích kết quả đạt được, hạn chế còn tồn tại, từ đó đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm đổi mới và hoàn thiện quản lý đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố Hải Phòng.  

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Chiến Thắng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Vũ Thị Hải
  Giá tiền: 152.000 đ
  Tác giả: TS. Đỗ Quỳnh Nga
  Giá tiền: 243.000 đ
  Tác giả: Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trịnh Thị Hạnh
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Doãn Chính (Chủ biên)
  Giá tiền: 235.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 72.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 65.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 103.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 67.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 93.000 đ