Ra mắt bộ sách Lịch sử Tòa án nhân dân Việt Nam (1945 - 2023)

Ngày đăng: 23/12/2023 - 17:12

Trong khuôn khổ Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2024, chiều 24/12/2023, tại Đà Nẵng, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Lễ ra mắt bộ sách Lịch sử Tòa án nhân dân Việt Nam (1945 - 2023). Bộ sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cùng các đại biểu bấm nút ra mắt bộ sách Lịch sử Tòa án nhân dân Việt Nam (1945 - 2023)

Quá trình 78 năm xây dựng và phát triển của Tòa án luôn gắn với công cuộc đấu tranh cách mạng và sự nghiệp của Đảng. Lịch sử của Tòa án là một phần của lịch sử Đảng, lịch sử đất nước. Do đó, việc nghiên cứu, ghi lại lịch sử của Tòa án có ý nghĩa to lớn không chỉ đối với nền tư pháp mà còn góp phần hoàn thiện các công trình lịch sử Đảng đã và đang được nghiên cứu.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cho biết, từ khi ra đời và trong suốt quá trình hoạt động, Tòa án nhân dân Việt Nam luôn bám sát các nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong các giai đoạn lịch sử chống thù trong giặc ngoài, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần phục vụ sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc (1945 - 1954); xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (tháng 7/1954 - 1960); đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1961 - 1975); khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế - xã hội trong những năm đầu sau khi đất nước thống nhất (tháng 5/1975 - 1982); từng bước đổi mới, góp phần cùng cả nước tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (1983 - 2002); đổi mới, nâng cao chất lượng trong thời kỳ đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và đẩy mạnh cải cách tư pháp (2003 - 2023)…

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trao tặng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bộ sách Tòa án nhân dân Việt Nam (1945 - 2023)

Bộ sách Tòa án nhân dân Việt Nam (1945 - 2023) khái quát những chặng đường vẻ vang của Tòa án nhân dân Việt Nam, tổng kết những bài học kinh nghiệm quý trong quá trình thực thi pháp luật, bảo vệ công lý, bảo vệ Tổ quốc và nhân dân, góp phần vào việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. Bộ sách được các tổ chức, cá nhân, nhà nghiên cứu, nhà quản lý… phối hợp biên soạn dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của Ban cán sự, Ban lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao; công tác biên tập, đọc duyệt của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật được tiến hành cẩn thận, chu đáo; tuy nhiên do phạm vi và đối tượng nghiên cứu rộng và xuyên suốt các thời kỳ lịch sử với những biến động về tổ chức, hoạt động, nên việc tổng hợp các nguồn tư liệu có thể vẫn chưa thật đầy đủ.

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại Lễ ra mắt bộ sách, PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, bộ sách Lịch sử Tòa án nhân dân Việt Nam (1945 - 2023) là kết quả của quá trình hợp tác chặt chẽ giữa Tòa án nhân dân tối cao và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong thời gian qua.

Với dung lượng gần 2.000 trang, gồm 3 tập, bộ sách là công trình khoa học được nghiên cứu nghiêm túc, công phu, có kết cấu chặt chẽ, nguồn tư liệu tham khảo phong phú, đa dạng, nhiều hình ảnh đặc sắc, giá trị. Bộ sách tái hiện quá trình hình thành, phát triển về tổ chức và hoạt động; vai trò và những cống hiến to lớn của Tòa án nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo qua các thời kỳ, các giai đoạn lịch sử.

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm tin tưởng rằng, bộ sách ra mắt bạn đọc hôm nay sẽ tiếp tục được lan tỏa sâu rộng, là tài liệu có ý nghĩa trong công tác tuyên truyền về truyền thống “phụng công thủ pháp, chí công vô tư” của ngành Tòa án; giáo dục niềm tự hào, nâng cao tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, nhân viên Tòa án tiếp tục nghiên cứu, học tập, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng Tòa án nhân dân Việt Nam ngày càng lớn mạnh, thực sự là công cụ sắc bén, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng nền tư pháp văn minh, hiện đại trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân và vì dân.

Tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành đã thực hiện nghi thức bấm nút, chính thức ra mắt bộ sách.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trao tặng bộ sách cho các đại biểu dự buổi lễ

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cũng đã trao tặng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và lãnh đạo các bộ, ngành dự buổi lễ bộ sách Lịch sử Tòa án nhân dân Việt Nam (1945 - 2023).

***

Bộ sách Lịch sử Tòa án nhân dân Việt Nam (1945 - 2023) gồm 3 tập:

Tập I: Tòa án nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945 - 1975).

Tập II: Tòa án nhân dân Việt Nam trong thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đổi mới và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (1975 - 2002).

Tập III: Tòa án nhân dân Việt Nam trong công cuộc cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế (2003 - 2023).

Bộ sách tái hiện quá trình hình thành, phát triển tổ chức và hoạt động, vai trò và những cống hiến to lớn của Tòa án nhân dân Việt Nam trong các thời kỳ lịch sử. Bộ sách có ý nghĩa to lớn trong công tác nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, giáo dục truyền thống, xây dựng niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, nhân viên Tòa án và các cấp nhân dân, qua đó đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng Tòa án nhân dân ngày càng vững mạnh, thực sự là công cụ sắc bén, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng nền tư pháp văn minh, hiện đại trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Bộ sách còn thể hiện sự tri ân đối với những đóng góp của các thế hệ cán bộ, nhân viên Tòa án vào sự lớn mạnh và những thành tựu của Tòa án nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ.

Nguyễn Chắt

Bình luận