Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Quế - TS. Bùi Đức An (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Viện Chiến lược, Bộ Công an
Giá tiền: 135.000 đ
Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu
Giá tiền: 50.000 đ
Tác giả: Nguyễn Phú Trọng
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Phan Chí Hiếu, TS. Nguyễn Thanh Tú, ThS. Lê Thị Hoàng Thanh, Đinh Thị Phương Hảo (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 138.000 đ
Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hà Kỳ, huyện ủy Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đông Quý, huyện ủy Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: GS.TS. Phan Trung Lý - ThS. Nguyễn Trung Thành (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
« 1 2 3 4 5 »