Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Dung, TS. Nguyễn Thị Minh Hạnh, TS. Nguyễn Thị Phương Hoa, TS. Chu Thị Ngân (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 48.000 đ
Tác giả: Bộ Quốc Phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Tỉnh ủy Quảng Bình
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Phạm Minh Chính - Vương Quân Hoàng
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Trần Trọng Trung
Giá tiền: 385.000 đ
Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu
Giá tiền: 71.000 đ
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Trường Lịch
Giá tiền: 106.000 đ
Tác giả: Hồ Chí Minh
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: GS.TS. Vũ Văn Hiền
Giá tiền: 186.000 đ
Tác giả: Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hải Phòng
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chí
Giá tiền: 134.000 đ
« 2 3 4 5 6 »