Tác giả: PGS.TS. Tường Duy Kiên - PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Hải (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Viện sĩ, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Điện
Giá tiền: 88.000 đ
Tác giả: Quốc hội
Giá tiền: 43.000 đ
Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cự Thắng
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Trần Xuân Biên (Chủ biên)
Giá tiền: 136.000 đ
Tác giả: TS. Nguyễn Anh Minh (Sưu tầm và tuyển chọn)
Giá tiền: 125.000 đ
Tác giả:
Giá tiền: 25.000 đ
Tác giả:
Giá tiền: 34.000 đ
« 6 7 8 9 10 »