Tác giả: Quốc hội
Giá tiền: 21.000 đ
Tác giả: Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
Giá tiền: 171.000 đ
Tác giả: TS. Lương Trọng Thành - PGS.TS. Bùi Văn Dũng - TS. Lê Văn Phong (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hồng Vinh
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Sinh, PGS.TS. NGND. Trần Hiếu Nhuệ (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 115.000 đ
Tác giả: Hồ Chí Minh (Quách Tấn phỏng dịch)
Giá tiền: 110.000 đ
Tác giả: TS. Lại Thị Thanh Bình
Giá tiền: 141.000 đ
Tác giả: Quốc hội
Giá tiền: 25.000 đ
Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ea H'Leo (Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Phạm Đình Nghiệp - TS. Lê Văn Cầu
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vân Trường (huyện tiền Hải, tỉnh Thái Bình)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Thạnh (Đảng bộ huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Hal G. Rainey, Sergio Fernandez, Deanna Malatesta
Giá tiền: Liên hệ
« 5 6 7 8 9 »