Sinh hoạt chính trị tìm hiểu cuốn sách 'Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh' của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và trao tặng các Tủ sách điện tử cho các đơn

Ngày đăng: 15/05/2023 - 18:05

Nằm trong chuỗi các sự kiện chào mừng 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 137 năm ngày Quốc tế Lao động 01/5; Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4, đồng thời hưởng ứng đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm“Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Ban Bí thư đoàn Tỉnh ủy Bến Tre phát động, sáng 14/4/2023, Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại Cần Thơ phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bến Tre tổ chức buổi sinh hoạt chính trị cấp tỉnh tìm hiểu cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và trao tặng Tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Tủ sách Chi bộ.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt

Dự chương trình sinh hoạt có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Thảo, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy; TS. Vũ Văn Phong, Phó Trưởng ban Thanh tra Học viện Chính trị khu vực II; Phạm Vũ Phương Linh, Vụ trưởng, Giám đốc Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại Cần Thơ; Lâm Như Quỳnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn cùng đại diện lãnh đạo các ban Đảng của Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; đại diện Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, Đảng ủy Khối; đại diện Đảng ủy các trường Cao đẳng; Ban Chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ tỉnh, Ban Chủ nhiệm CLB Trí thức trẻ tỉnh, cán bộ chuyên trách Tỉnh đoàn, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, Ban Thường vụ Đoàn cấp huyện và tương đương, Chi đoàn Phân hiệu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tại Bến Tre và 200 cán bộ, đoàn viên tiêu biểu cấp cơ sở.

Tại buổi sinh hoạt, đại biểu đã được nghe TS. Vũ Văn Phong, Phó Trưởng ban Thanh tra Học viện Chính trị khu vực II báo cáo chuyên đề, làm rõ nội dung cơ bản, cốt lõi của cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”; khẳng định tính cần thiết, kịp thời cùng những giá trị lý luận và thực tiễn mà cuốn sách mang lại; những kết quả, bài học kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Dịp này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại Cần Thơ đã trao tặng Tủ sách giấy và Tủ sách điện tử Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho Tỉnh đoàn Bến Tre và các huyện, thành đoàn, đoàn khối, đoàn thanh niên Công an tỉnh Bến Tre, đoàn tương đương… đồng thời trao tặng Tủ sách Chi bộ điện tử cho Đảng ủy các trường cao đẳng, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp, Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy và chi bộ tỉnh đoàn.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại Cần Thơ đã trao tặng Tủ sách giấy và Tủ sách điện tử Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho Tỉnh đoàn Bến Tre và các huyện, thành đoàn, đoàn khối, đoàn thanh niên Công an tỉnh Bến Tre, đoàn tương đương..

Buổi sinh hoạt chính trị tìm hiểu cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và trao tặng các Tủ sách là hoạt động có ý nghĩa thiết thực góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên và nhân dân về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đây cũng là dịp để cán bộ, đoàn viên, thanh niên nghiên cứu, quán triệt, làm sáng rõ hơn và lan tỏa mạnh mẽ giá trị cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nắm vững, quán triệt và triển khai có hiệu quả hơn công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời tạo điều kiện để cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân tỉnh Bến Tre được tiếp cận, nghiên cứu nguồn tài liệu chính thống, chất lượng cao; được cung cấp tri thức, nâng cao trình độ lý luận chính trị, văn hóa đọc, từ đó củng cố thế giới quan, phương pháp luận khoa học để vận dụng vào công tác tuyên truyền giáo dục, tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Bình luận