Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư

Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư
Tác giả: TS. Phạm Thu Hà
Số trang: 328 trang
Giá tiền: 54.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Đầu tư là hoạt động kinh tế sử dụng các nguồn lực trong một thời gian nhất định để thu lợi nhuận kinh tế hay lợi ích xã hộicó ảnh hưởng trực tiếp đến việc tăng tiềm lực của nền kinh tế nói chung, tiềm lực sản xuất kinh doanh của các đơn vị nói riêng. Ở Việt Nam, từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (năm 1986) đến nay, vai trò của đầu tư ngày càng được khẳng định, thông qua tác động đến tốc độ tăng trưởng và chất lượng tăng trưởng. Tăng quy mô và sử dụng hợp lý đầu tư là nhân tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư, tác động đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng cạnh tranh của nền kinh tế hay của doanh nghiệp.

  Thực tế cho thấy, mỗi hoạt động đầu tư được tiến hành với rất nhiều công việc có những đặc điểm kinh tế - kỹ thuật đa dạng. Nguồn lực cần huy động cho hoạt động đầu tư thường rất lớn. Thời gian thực hiện và kết thúc đầu tư, nhất là việc thu hồi vốn đã bỏ ra hoặc đem lại những lợi ích cho xã hội, là cả một quá trình dài. Do vậy, để sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư, đem lại lợi ích kinh tế - xã hội cho đất nước, ngành và các đơn vị, một trong nhưng vấn đề quan trọng có tính chất quyết định của mọi hoạt động đầu tư là những người trực tiếp quản lý điều hành quá trình đầu tư và thực hiện đầu tư phải được trang bị đầy đủ các kiến thức về quản lý thực hiện dự án đầu tư.

  Là một trong những nội dung rất quan trọng của chuyên ngành kinh tế ứng dụng, tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư không chỉ giúp người đọc thấy được quá trình phân tích, đưa ra và thực thi các quyết định đầu tư, mà quan trọng hơn cả là việc chỉ ra làm thế nào để thực hiện quá trình này một cách có hiệu quả nhất, hướng tới bảo đảm ba mục tiêu của tam giác quản lý, đó là chất lượng, thời gian và chi phí.

  Nhằm cung cấp thêm tài liệu tham khảo hữu ích cho những người làm công tác quản lý, kỹ sư và cán bộ kỹ thuật, giảng viên, sinh viên và bạn đọc về các vấn đề liên quan tới lĩnh vực quản lý dự án đầu tư, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư (Sách chuyên khảo) của TS. Phạm Thị Thu Hà.

  Nội dung cuốn sách giới thiệu những vấn đề tổng quan về quản lý dự án đầu tư; các vấn đề liên quan lập kế hoạch và tổ chức thực hiện dự án; kiểm tra việc thực hiện dự án; điều chỉnh quá trình thực hiện dự án và quản lý rủi ro trong thực hiện dự án; và khái quát toàn bộ bộ máy tổ chức dự án. Đây là những vấn đề cơ bản trong tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư nhằm đem lại hiệu quả cao trong thực hiện dự án đầu tư.

  Kinh tế đầu tư là vấn đề rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực nên trong quá trình biên soạn, tác giả đã rất cố gắng song khó tránh khỏi còn thiếu sót. Chúng tôi mong nhận được sự góp ý của bạn đọc để cuốn sách được hoàn thiện hơn nữa trong lần xuất bản sau.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Tất Thịnh
  Giá tiền: 350.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Châu Hoàng Thân
  Giá tiền: 116.000 đ
  Tác giả: Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành - GS. Fredmund Malik - TS. Nam Nguyễn
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: Winston Ma; Biên dịch và Hiệu đính: Lê Tuấn Anh, Phạm Xuân Nam, Trương Như Hiếu, Nguyễn Duy Tuấn, Trịnh Lan Hương
  Giá tiền: 220.000 đ
  Tác giả: Nicholas Johnson, Brendan Markey-Towler
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Phi
  Giá tiền: 214.000 đ
  Tác giả: Fredmund Malik; Biên dịch: Quỳnh Anh, Minh Thu, Anh Đức; Người hiệu đính: Sơn Phạm, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Daine Coyle; Người dịch: TS. Dương Hải Hà, TS. Lê Minh Toàn, ThS. Nguyễn Thị Vân Anh; Người hiệu đính; Tô Hoàng Việt Linh
  Giá tiền: 268.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Minh Điển, TS. Hoàng Xuân Hòa, GS.TS. Đỗ Đức Bình, TS. Phạm Ngọc Thắng, TS. Trịnh Mai Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ