Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đối với sự phát triển nông nghiệp Việt Nam

Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đối với sự phát triển nông nghiệp Việt Nam
Tác giả: TS. Nguyễn Từ
Số trang: 232 trang
Giá tiền: 26.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách được hình thành trên cơ sở tư liệu nghiên cứu của đề tài “Hội nhập kinh tế và tác động của nó tới phát triển nông nghiệp Việt Nam” đã được nghiệm thu và tập thể tác giả tham gia nghiên cứu đề tài tổ chức nghiên cứu bổ sung những tư liệu mới về lý luận và thực tiễn.

  Nội dung cuốn sách gồm ba phần: Phần thứ nhất - Một số nhận thức và hội nhập kinh tế liên quan đến ngành nông nghiệp Việt Nam; Phần thứ hai - Ảnh hưởng của hội nhập kinh tế quốc tế đến phát triểnnông nghiệp Việt Nam thời gian qua; Phần thứ ba - Quan điểm và giải pháp chủ yếu phát triển nông nghiệp Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế. Các tác giả không chỉ đề cập những vấn đề khái quát về hội nhập kinh tế quốc tế, các hiệp định thương mại khu vực và toàn cầu liên quan đến nông nghiệp nói chung và ngành nông nghiệp Việt Nam nói riêng, những ảnh hưởng của hội nhập kinh tế quốc tế đến phát triển nông nghiệp Việt Nam trong thời gian qua, mà còn nêu lên quan điểm và những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nền nông nghiệp nước ta trong thời gian tới.

  Cuốn sách do TS. Nguyễn Từ làm chủ biên, là tài liệu rất cần thiết cho cán bộ làm công tác nghiên cứu, hoạch định chính sách, cán bộ quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo ngành nông nghiệp.

  Sách gồm 232 trang, giá bán 26.000đ.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoa Lư
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Liên doanh Vietsovpetro
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 161.000 đ
  Tác giả: Tập Cận Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Điện Biên Phủ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Thiện
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lộ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Võ Văn Thật
  Giá tiền: 225.000 đ
  Tác giả: Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Phú Hòa
  Giá tiền: Liên hệ