Tác động của xuất khẩu hàng hóa tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Tác động của xuất khẩu hàng hóa tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thu Thủy
Số trang: 207 trang
Giá tiền: 56.000 đ
Xuất bản: Tháng 2015
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung sách gồm ba chương, với việc đưa ra các kết quả nghiên cứu đánh giá tác động của xuất khẩu hàng hóa tới tăng trưởng kinh tế được đề cậptrên các khía cạnh: xuất khẩu hàng hóa với tổng cầu của nền kinh tế, vấn đề giải quyết việc làm, vấn đề tích lũy vốn vật chất, năng suất các nhân tố tổng hợp, vấn đề tài nguyên, môi trường. Cuốn sách đã đi sâu phân tích, luận giải các giả thiết nghiên cứu tác động của xuất khẩu tới tăng trưởng kinh tế và có những giải pháp để thúc đẩy xuất khẩu hướng tới tăng trưởng kinh tế bền vững đến năm 2020.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Winston Ma; Biên dịch và Hiệu đính: Lê Tuấn Anh, Phạm Xuân Nam, Trương Như Hiếu, Nguyễn Duy Tuấn, Trịnh Lan Hương
  Giá tiền: 220.000 đ
  Tác giả: Nicholas Johnson, Brendan Markey-Towler
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Phi
  Giá tiền: 214.000 đ
  Tác giả: Fredmund Malik; Biên dịch: Quỳnh Anh, Minh Thu, Anh Đức; Người hiệu đính: Sơn Phạm, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Daine Coyle; Người dịch: TS. Dương Hải Hà, TS. Lê Minh Toàn, ThS. Nguyễn Thị Vân Anh; Người hiệu đính; Tô Hoàng Việt Linh
  Giá tiền: 268.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Minh Điển, TS. Hoàng Xuân Hòa, GS.TS. Đỗ Đức Bình, TS. Phạm Ngọc Thắng, TS. Trịnh Mai Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ngô Đại Binh; Người dịch: Nguyễn Xuân Thử
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Woon Kin Chung - Loo Ya Lee
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp và GS.TS. Chen-Fu Chien
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Đi
  Giá tiền: 196.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Đức Thọ - PGS.TS. Trương Thị Nam Thắng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ