Tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương (Xuất bản lần thứ hai)

Tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương (Xuất bản lần thứ hai)
Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên); PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải – TS. Nguyễn Đăng Quế (Đồng chủ biên)
Số trang: 464 trang
Giá tiền: 157.000 đ
Xuất bản: Tháng 03/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách được chia làm 02 phần chính. Phần I gồm 03 chuyên đề, giới thiệu các kiến thức chung về: nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo, quản lý cấp huyện; năng lực, uy tín, phong cách của lãnh đạo, quản lý cấp huyện; và phân cấp quản lý trong hệ thống hành chính nhà nước ở địa phương. Phần II gồm 08 chuyên đề, tập trung vào các kỹ năng lãnh đạo, quản lý gồm: phân tích, đánh giá lợi thế so sánh của địa phương; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; quản lý tài chính; quản lý nhân sự; phát hiện và giải quyết các vấn đề; tổ chức thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tổ chức giải quyết các vấn đề an sinh xã hội; quan hệ với công chúng. Ngoài ra, cuốn sách còn có phần Phụ lục bao gồm các chuyên đề báo cáo thực tế, báo cáo kinh nghiệm.

  Cuốn sách góp phần trang bị và nâng cao kiến thức về quản lý nhà nước, về kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn – TS. Tạ Văn Sỹ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành; Thiếu tướng, PGS.TS. Lê Văn Thắng; Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn (Đồng Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Phan Trung Lý - ThS. Nguyễn Trung Thành (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc
  Giá tiền: 195.000 đ