Loading...

Tài liệu bồi dưỡng văn hóa công vụ

Tài liệu bồi dưỡng văn hóa công vụ
Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân (Đồng chủ biên)
Số trang: 288 trang
Giá tiền: 150.000 đ
Xuất bản: Tháng 8/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm 05 chuyên đề, tập trung làm rõ Những vấn đề chung về văn hóa công vụ; Đạo đức công vụ và phòng, chống tham nhũng; Trách nhiệm công vụ và kỷ luật, kỷ cương hành chính; Giao tiếp công vụ; Lễ tân công vụ.

  Cuốn sách góp phần trang bị và nâng cao nhận thức về văn hóa công vụ, từ đó hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; bảo đảm tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã hội là mục tiêu của nền hành chính nước ta hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Vũ Hoàng Công
  Giá tiền: 128.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Lương Thanh Cường (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 233.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: 77.000 đ