Tăng cường sự lãnh đạo của các tỉnh ủy, thành ủy đối với công tác quân sự, quốc phòng địa phương hiện nay

Tăng cường sự lãnh đạo của các tỉnh ủy, thành ủy đối với công tác quân sự, quốc phòng địa phương hiện nay
Tác giả: TS. Trần Ngọc Hồ
Số trang: 132 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 5-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách tập trung luận giải những vấn đề cơ bản về công tác quân sự, quốc phòng địa phương và sự lãnh đạo của các tỉnh ủy, thành ủy đối với công tác quân sự, quốc phòng địa phương; phân tích những yếu tố tác động, xác định yêu cầu và đề xuất một số giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của các tỉnh ủy, thành ủy đối với công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Hoàng Đình Nhàn
  Giá tiền: 111.000 đ
  Tác giả: TS. Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng - Luật sư Nguyễn Thế Tuấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Vũ Dương Huân
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trần Cương; Người dịch: Văn Tân – Nguyễn Dương; Người hiệu đính: Quách Quang Hồng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: An Văn Quân – Trần Ngọc Hưng (Đồng chủ biên) – Hoàng Vũ Nam – Lê Trung Dương
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Việt Lâm - ThS. Lê Trung Kiên (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bộ Ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : PGS.TS. Hà Minh Hồng, PGS.TS. Trần Nam Tiến, TS. Nguyễn Kim Hoàng, TS. Ngô Hữu Phước
  Giá tiền: 94.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Thùy
  Giá tiền: 60.000 đ