Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII

Ngày đăng: 12/10/2021 - 12:10

Chiều 11/10/2021, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên thông báo nhanh Kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến đến 2.744 điểm cầu trên cả nước với trên 77.000 đại biểu tham dự.

Hội nghị Báo cáo viên thông báo nhanh Kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Ảnh: Báo Quân đội nhân dân

Điểm cầu Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật do PGS. TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản chủ trì. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Lãnh đạo, Ban Chấp hành Đảng bộ cùng toàn thể đảng viên, biên tập viên các đơn vị tại Hà Nội.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Hội nghị đã nghe đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh những nét chính, trọng tâm có tính đột phá, những điểm mới trong Kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII.

Theo đó, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra từ ngày 4/10 đến ngày 7/10/2021 đã họp bàn, cho ý kiến về các nội dung: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024; chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua và quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; sửa đổi, bổ sung Quy định về những điều đảng viên không được làm; và một số vấn đề quan trọng khác.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn đề nghị các đại biểu, báo cáo viên Trung ương cần nghiên cứu, lĩnh hội tinh thần và kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, làm cơ sở để tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên; kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, phát huy những kết quả quan trọng, toàn diện đã đạt được trong 9 tháng qua; nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nhất là những khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, bao gồm cả việc thực hiện nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế - xã hội và việc thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả