Loading...

Thống nhất nội dung Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia về sách lý luận, chính trị

Ngày đăng: 07/10/2020 - 16:10

Sáng 07/10/2020, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức họp thống nhất nội dung kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia về sách lý luận, chính trị. Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp

Tham dự cuộc họp còn có PGS.TS. Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; TS. Lê Minh Nghĩa, nguyên Phó Giám đốc thường trực, Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, chuyên gia Hội đồng Lý luận Trung ương; cùng đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo một số đơn vị chức năng trực thuộc Nhà xuất bản và các thành viên trong Ban Tổ chức Hội thảo.

Thiết thực kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (05/12/1945 – 05/12/2020), chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia về sách lý luận, chính trị; dự kiến tổ chức vào đầu tháng 12/2020.

Tại cuộc họp, các thành viên của Ban Tổ chức Hội thảo đã trình bày báo cáo kế hoạch tổ chức Hội thảo như: Mục đích, chủ đề, nội dung, thời gian, địa điểm, quy mô tổ chức, lãnh đạo chủ trì, thành phần tham dự Hội thảo.

Cuộc họp đã ghi nhận nhiều ý kiến thiết thực nhằm hoàn thiện kế hoạch tổ chức Hội thảo, góp phần đẩy nhanh tiến độ tổ chức Hội thảo.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự. Đồng chí cho rằng, đây là những tư liệu tốt, đầy đủ có giá trị giúp Ban Tổ chức Hội thảo xây dựng và hoàn thiện kế hoạch tổ chức Hội thảo. Để Hội thảo diễn ra thành công, đồng chí đề nghị Ban Tổ chức Hội thảo cần gấp rút hoàn thiện kế hoạch tổ chức cũng như làm rõ nội dung, chủ đề của Hội thảo. Về nội dung của các bài tham luận cần tập trung hướng đến lịch sử hình thành và phát triển của Nhà xuất bản.

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả