Tích tụ tập trung ruộng đất: Khung pháp lý của Việt Nam - Khảo sát thực tiễn tại Hà Nam và Thái Bình

Tích tụ tập trung ruộng đất: Khung pháp lý của Việt Nam - Khảo sát thực tiễn tại Hà Nam và Thái Bình
Tác giả: TS. Lê Thúy Hằng (Chủ biên)
Số trang: 259 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 2/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Tích tụ tập trung ruộng đất là một trong những giải pháp đột phá để phát triển một nền nông nghiệp hiện đại, quy mô lớn, đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa nông nghiệp và nông thôn Việt Nam trong giai đoạn mới. Tích tụ ruộng đất được hiểu là dạng tích tụ tư bản dưới hình thức hiện vật trong nông nghiệp để tổ chức và phát triển sản xuất nông nghiệp, giúp mở rộng quy mô sản xuất, thúc đẩy áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ và hình thành khu vực chuyên canh theo hướng sản xuất nông nghiệp ứng  dụng công nghệ cao, chuyên môn hóa gắn với thị trường. Cuốn sách Tích tụ tập trung ruộng đất: Khung pháp lý của Việt Nam - Khảo sát thực tiễn tại Hà Nam và Thái Bình do TS. Lê Thúy Hằng chủ biên hệ thống hóa chính sách tích tụ tập trung ruộng đất của Việt Nam, khảo sát kinh nghiệm của Trung Quốc và Hàn Quốc; lấy tỉnh Hà Nam và Thái Bình để khảo sát, đánh giá thực trạng, trên cơ sở đó, nhận diện những bất cập trong chính sách tích tụ tập trung ruộng đất ở Việt Nam và đề xuất một số khuyến nghị chính sách nhằm thúc đẩy tích tụ tập trung ruộng đất ở Việt Nam trong thời gian tới. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia hoặc thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Tất Thịnh
  Giá tiền: 350.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Châu Hoàng Thân
  Giá tiền: 116.000 đ
  Tác giả: Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành - GS. Fredmund Malik - TS. Nam Nguyễn
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: Winston Ma; Biên dịch và Hiệu đính: Lê Tuấn Anh, Phạm Xuân Nam, Trương Như Hiếu, Nguyễn Duy Tuấn, Trịnh Lan Hương
  Giá tiền: 220.000 đ
  Tác giả: Nicholas Johnson, Brendan Markey-Towler
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Phi
  Giá tiền: 214.000 đ
  Tác giả: Fredmund Malik; Biên dịch: Quỳnh Anh, Minh Thu, Anh Đức; Người hiệu đính: Sơn Phạm, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Daine Coyle; Người dịch: TS. Dương Hải Hà, TS. Lê Minh Toàn, ThS. Nguyễn Thị Vân Anh; Người hiệu đính; Tô Hoàng Việt Linh
  Giá tiền: 268.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Minh Điển, TS. Hoàng Xuân Hòa, GS.TS. Đỗ Đức Bình, TS. Phạm Ngọc Thắng, TS. Trịnh Mai Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ngô Đại Binh; Người dịch: Nguyễn Xuân Thử
  Giá tiền: Liên hệ