Tích tụ tập trung ruộng đất: Khung pháp lý của Việt Nam - Khảo sát thực tiễn tại Hà Nam và Thái Bình

Tích tụ tập trung ruộng đất: Khung pháp lý của Việt Nam - Khảo sát thực tiễn tại Hà Nam và Thái Bình
Tác giả: TS. Lê Thúy Hằng (Chủ biên)
Số trang: 259 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 2/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Tích tụ tập trung ruộng đất là một trong những giải pháp đột phá để phát triển một nền nông nghiệp hiện đại, quy mô lớn, đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa nông nghiệp và nông thôn Việt Nam trong giai đoạn mới. Tích tụ ruộng đất được hiểu là dạng tích tụ tư bản dưới hình thức hiện vật trong nông nghiệp để tổ chức và phát triển sản xuất nông nghiệp, giúp mở rộng quy mô sản xuất, thúc đẩy áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ và hình thành khu vực chuyên canh theo hướng sản xuất nông nghiệp ứng  dụng công nghệ cao, chuyên môn hóa gắn với thị trường. Cuốn sách Tích tụ tập trung ruộng đất: Khung pháp lý của Việt Nam - Khảo sát thực tiễn tại Hà Nam và Thái Bình do TS. Lê Thúy Hằng chủ biên hệ thống hóa chính sách tích tụ tập trung ruộng đất của Việt Nam, khảo sát kinh nghiệm của Trung Quốc và Hàn Quốc; lấy tỉnh Hà Nam và Thái Bình để khảo sát, đánh giá thực trạng, trên cơ sở đó, nhận diện những bất cập trong chính sách tích tụ tập trung ruộng đất ở Việt Nam và đề xuất một số khuyến nghị chính sách nhằm thúc đẩy tích tụ tập trung ruộng đất ở Việt Nam trong thời gian tới. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia hoặc thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Diane Coyle
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Michael E. Kraft - Scott R. Furlong
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn - TS. Hà Huy Ngọc (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Thạo -TS. Nguyễn Mạnh Hùng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Phạm Minh Tuấn - PGS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - TS. Nguyễn Thị Thảo (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - ThS. Phạm Mai Linh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Xuân Biên (Chủ biên)
  Giá tiền: 152.000 đ