Loading...

Tọa đàm trực tuyến chuyên đề “Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật 75 năm xây dựng và phát triển”

Ngày đăng: 10/09/2020 - 17:09

Trong khuôn khổ Triển lãm sách trực tuyến nhân kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020), sáng 10/9/2020, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức buổi Tọa đàm trực tuyến chuyên đề “Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật 75 năm xây dựng và phát triển”. Dự và trao đổi tại buổi Tọa đàm có các đồng chí: Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản Nhà xuất bản; Trần Đình Nghiêm, nguyên Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản; Lê Thị Thu Mai, Bí thư Đoàn Thanh niên Nhà xuất bản.

Toàn cảnh buổi Tọa đàm

Tại buổi Tọa đàm, khách mời cùng các đại biểu đã ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Nhà xuất bản Sự thật, tiền thân của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, ra đời ngày 05/12/1945 do Tổng Bí thư Trường Chinh trực tiếp phụ trách và lãnh đạo. Đến nay, trải qua 75 năm xây dựng và trưởng thành, Nhà xuất bản luôn thực hiện tốt vai trò là cơ quan xuất bản chính trị của Đảng và Nhà nước, có nhiệm vụ biên tập, xuất bản sách chính trị, lý luận và pháp luật, góp phần làm cho thế giới quan Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội; phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Ghi nhận những đóng góp xứng đáng trong 75 năm qua, Nhà xuất bản đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng hai lần Huân chương Hồ Chí Minh. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống, Nhà xuất bản đã được tặng thưởng Huân chương Sao Vàng - phần thưởng cao quý nhất của Đảng và Nhà nước ta; kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống, Nhà xuất bản được Đảng và Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. Có được những thành quả như vậy là nhờ có sự đóng góp của rất nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Nhà xuất bản qua các thời kỳ.

Giới thiệu với bạn đọc những dấu mốc quan trọng trong chặng đường lịch sử 75 năm xây dựng và phát triển của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, đồng chí Trần Đình Nghiêm, nguyên Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản nhấn mạnh: “Không có sách thì không có tri thức, không có tri thức thì không có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản”. Nhà xuất bản chính là nhịp cầu đưa tri thức đến với bạn đọc. Với tầm quan trọng đó, Đảng đã quyết định xây dựng và phát triển Nhà xuất bản Sự thật, tiền thân của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, để truyền tải những tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các sách lý luận, chính trị. Vì vậy, ngày 05/12/1945 Nhà xuất bản Sự thật chính thức ra đời. Ấn phẩm đầu tiên của Nhà xuất bản Sự thật được xuất bản là tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản - một tác phẩm nổi tiếng của C. Mác và Ph. Ăngghen. Tháng 12/1946, trong bối cảnh của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bùng nổ, Nhà xuất bản Sự thật sơ tán lên chiến khu Việt Bắc, từ Thái Nguyên tới Tuyên Quang, từ Định Hóa, Đại Từ đến Chiêm Hóa, Sơn Dương. Trong điều kiện khó khăn, gian khổ và thiếu thốn, Nhà xuất bản Sự thật vẫn biên tập, xuất bản được nhiều cuốn sách có giá trị lớn của các nhà kinh điển Mác - Lênin, của Bác Hồ, của đồng chí Trường Chinh, Phạm Văn Đồng và của Đảng Cộng sản Đông Dương, như: Mười năm cỏ héo; Đời sống mới; Sửa đổi lối làm việc; Bàn về cách mạng Việt Nam; Chủ nghĩa Mác và văn hóa Việt Nam; Nhà nước và cách mạng; Mấy vấn đề cốt yếu về chính quyền dân chủ nhân dân;...

Cuối năm 1954, Nhà xuất bản Sự thật từ An toàn khu Việt Bắc trở về Thủ đô, có trụ sở tại 24 Quang Trung và số 14 - 16 xóm Hà Hồi, Hà Nội. Xác định rõ vai trò và nhiệm vụ quan trọng của mình, Nhà xuất bản Sự thật đã không ngừng củng cố và kiện toàn bộ máy để đáp ứng yêu cầu mới. Trong công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước hiện nay, chúng ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là các thế lực thù địch, phản động chống phá quyết liệt, thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, việc xuất bản sách lý luận, chính trị càng trở nên quan trọng, góp phần đập tan các luận điệu phản động, thù địch, giúp cán bộ đảng viên và Nhân dân hiểu rõ hơn đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phát biểu tại buổi Tọa đàm, đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản cho biết, với vai trò là đơn vị nòng cốt trong công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị của Đảng và Nhà nước, trong những năm gần đây, Nhà xuất bản đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng: tổ chức xuất bản nhiều thể loại sách chính trị, lý luận có giá trị như: sách kinh điển về chủ nghĩa Mác - Lênin (Mác – Ăngghen: Toàn tập, Lênin: Toàn tập); sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hồ Chí Minh: Toàn tập, Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử (10 tập)); sách nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn đổi mới; sách văn kiện Đảng (Văn kiện Đảng toàn tập (69 tập)), lịch sử Đảng, xây dựng Đảng; sách về các lãnh tụ của Đảng và Nhà nước; sách pháp luật và quản lý nhà nước; sách về lịch sử dân tộc, lịch sử kháng chiến; sách đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, chính trị, lý luận nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; sách trang bị cho cơ sở xã, phường, thị trấn; sách về những vấn đề quốc tế và đối ngoại… Nhiều ấn phẩm của Nhà xuất bản đạt giải thưởng lớn: Từ năm 2015 đến nay, Nhà xuất bản có 17 ấn phẩm được trao Giải thưởng sách quốc gia Việt Nam: bộ sách Lịch sử quân sự Việt Nam đạt giải Vàng, cuốn sách Nhà nước - Tôn giáo - Luật pháp đạt giải Bạc sách hay năm 2015; cuốn sách Đông Nam Á - Lịch sử từ nguyên thủy đến ngày nay đạt giải Bạc sách hay năm 2016; cuốn sách Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam qua 30 năm đổi mới Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 và thành tựu lập pháp trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII đạt giải B Giải thưởng sách Quốc gia lần thứ nhất năm 2018; bộ sách Vùng đất Nam Bộ (12 tập) đạt Giải A và bộ sách Các dân tộc ở Việt Nam (04 tập) đạt giải B Giải thưởng sách Quốc gia lần thứ hai năm 2019...

Đồng thời, Nhà xuất bản cũng quan tâm đến các loại sách tham khảo, chuyên khảo và công tác khai thác bản quyền, sách dịch. Từ năm 2018 đến nay, Nhà xuất bản đã tổ chức dịch và cung cấp cho phía bạn Lào 15 đầu sách/năm (tương đương 1.000 cuốn/đầu sách).

Bên cạnh sách in truyền thống, Nhà xuất bản tập trung đầu tư trang thiết bị số hóa sách chính trị, lý luận nhằm lưu trữ và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho xuất bản điện tử; xây dựng hệ thống xuất bản và phát hành sách điện tử trực tuyến; tổ chức xuất bản đĩa CD-ROM và DVD-ROM với phần mềm tra cứu, tìm kiếm thông tin trong từng cuốn sách và cả bộ sách, tiêu biểu như: DVD-ROM Văn kiện Đảng toàn tập (69 tập); DVD-ROM C. Mác và Ph. Ăngghen: Toàn tập; DVD-ROM V.I. Lênin: Toàn tập; CD-ROM Hồ Chí Minh: Toàn tập; CD-ROM Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1954-1975; CD-ROM Lịch sử tư tưởng quân sự Việt Nam;...

Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, Nhà xuất bản cũng đã thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học: tổ chức nghiên cứu và bảo vệ thành công nhiều đề tài, đề án khoa học cấp ban Đảng (cấp Bộ) về nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn phục vụ cho công tác biên tập, xuất bản sách chính trị, lý luận, pháp luật; đổi mới tổ chức và hoạt động của Nhà xuất bản. Nhà xuất bản tích cực phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương,... tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học phục vụ cho việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ khóa XII của Đảng.

Trong hoạt động hợp tác quốc tế, bên cạnh việc tiếp tục củng cố mối quan hệ truyền thống, Nhà xuất bản chú trọng mở rộng, tăng cường việc hợp tác, trao đổi kinh nghiệm; nâng tầm các mối quan hệ truyền thống với các nhà xuất bản, các đối tác, như Trung Quốc, Lào, Nga,...; tích cực tham gia Đoàn của Thành phố Hà Nội và Bộ Thông tin và Truyền thông tham dự Hội chợ sách quốc tế Frankfurt (Đức). Những bước phát triển mới trong hợp tác quốc tế tạo điều kiện để Nhà xuất bản tiếp cận công nghệ, cách làm mới, hiện đại, mở rộng tầm nhìn và học hỏi kinh nghiệm về công tác xuất bản của các nước, khai thác bản quyền, trao đổi các đề tài, bản thảo có giá trị phục vụ bạn đọc trong nước và quốc tế, đồng thời góp phần vào hoạt động đối ngoại chung của Đảng.

Về định hướng phát triển Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong những năm tới, đồng chí nhấn mạnh, Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 16/4/2016 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị đã chỉ đạo: Xây dựng Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trở thành trung tâm xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị; giữ vai trò nòng cốt, phối hợp với các cơ quan liên quan về xuất bản sách lý luận, chính trị. Nhà xuất bản xây dựng định hướng phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định: Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động, nâng cao chất lượng toàn diện hoạt động xuất bản sách chính trị, lý luận và pháp luật, phấn đấu xây dựng Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - đơn vị sự nghiệp Trung ương của Đảng, cơ quan xuất bản chính trị của Đảng và Nhà nước trở thành Trung tâm xuất bản, in, phát hành sách chính trị, lý luận và pháp luật hàng đầu của Việt Nam và khu vực, có công nghệ xuất bản hiện đại, phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn cách mạng mới và xu thế phát triển của lĩnh vực xuất bản trên thế giới.

Cũng tại Hội nghị, thay mặt cho thế hệ trẻ của Nhà xuất bản, đồng chí Lê Thị Thu Mai, Bí thư Đoàn Thanh niên khẳng định, hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Nhà xuất bản là cơ hội để thế hệ trẻ Nhà xuất bản nói lên niềm tự hào của mình khi được cống hiến, làm việc trong một cơ quan có bề dày truyền thống như Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Trong lịch sử 75 năm hình thành và phát triển, chưa bao giờ lực lượng cán bộ trẻ, lực lượng đoàn viên trẻ lại đông đảo và tham gia vào hầu hết các công đoạn, quy trình biên tập, xuất bản của Nhà xuất bản như hiện nay. Từ đó, thế hệ trẻ cần ý thức rõ trách nhiệm của mình trong việc tiếp nối truyền thống, biến những định hướng của Nhà xuất bản thành hiện thực, viết tiếp trang sử vẻ vang của Nhà xuất bản.

Thu Hằng - Nguyễn Chắt

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả