Tọa đàm trực tuyến trao đổi kinh nghiệm thực thi bản quyền tác giả trong hoạt động xuất bản

Ngày đăng: 23/04/2021 - 13:04

Hưởng ứng Ngày Sách và Bản quyền thế giới, sáng 23/4/2021, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Tọa đàm trực tuyến trao đổi kinh nghiệm thực thi bản quyền tác giả trong hoạt động xuất bản. Ông Bùi Nguyên Hùng, nguyên Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam là diễn giả tại Tọa đàm.

Toàn cảnh Tọa đàm

Tham dự Tọa đàm có các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Nhà xuất bản, Hội đồng Biên tập - Xuất bản, Lãnh đạo các đơn vị và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động tại trụ sở Hà Nội và các chi nhánh, trung tâm phát hành sách trực thuộc Nhà xuất bản tại các điểm cầu trực tuyến.

Ông Bùi Nguyên Hùng, nguyên Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam giới thiệu những nội dung về kinh nghiệm thực thi bản quyền tác giả trong hoạt động xuất bản

Tại buổi Tọa đàm, ông Bùi Nguyên Hùng đã giới thiệu những nội dung về vấn đề thực thi bản quyền tác giả trong hoạt động xuất bản, trong đó nhấn mạnh một số nội dung như: Quyền của tác giả và các quyền liên quan; Các quy định pháp luật trong bảo hộ quyền tác giả; Thực thi trong hoạt động xuất bản;… Qua đó, giúp cán bộ, viên chức, người lao động Nhà xuất bản nâng cao nhận thức về vấn đề bản quyền, việc bảo vệ bản quyền, quyền tác giả; góp phần đẩy mạnh ngăn chặn, đấu tranh chống  các hành vi vi phạm bản quyền đối với các ấn phẩm xuất bản, đồng thời tôn vinh giá trị của sách, những đóng góp to lớn của đội ngũ tác giả đối với sự phát triển của xã hội nói chung và ngành xuất bản nói riêng ở nước ta hiện nay.

Trong khuôn khổ Tọa đàm, ông Bùi Nguyên Hùng đã trao đổi, giải đáp, trả lời các câu hỏi, thắc mắc của các cán bộ, viên chức, người lao động Nhà xuất bản xung quanh các vấn đề liên quan đến công tác bản quyền của Nhà xuất bản như: Các vấn đề mà các nhà xuất bản hay gặp phải trong vấn đề bản quyền; Nhà xuất bản cần thực hiện những việc gì trong liên kết với các đơn vị khác để bảo vệ bản quyền xuất bản của mình?; Các phương án làm giảm thiểu sự xâm phạm quyền tác giả cũng như quyền xuất bản trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Vì sao cùng một tác phẩm lại có nhiều đơn vị cùng dịch và xuất bản, phát hành cùng lúc;…

Đồng chí Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại Tọa đàm

Phát biểu kết thúc Tọa đàm, đồng chí Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác bản quyền đối với xuất bản phẩm. Việc bảo hộ quyền tác giả sẽ khuyến khích và hỗ trợ phát triển các xuất bản phẩm, đồng thời quản lý tốt vấn đề quyền tác giả sẽ góp phần thúc đẩy sự sáng tạo và phát triển đất nước. Đồng thời đồng chí bày tỏ mong muốn, với cương vị là người nghiên cứu, người tham mưu về vấn đề liên quan đến quyền tác giả, diễn giả sẽ tiếp tục hỗ trợ, phối hợp với Nhà xuất bản, góp phần thay đổi tư duy về bảo vệ quyền tác giả. 

Đồng chí Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tặng sách cho ông Bùi Nguyên Hùng, nguyên Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả