Tổng kết, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc tổ chức bản thảo và xuất bản cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày đăng: 08/01/2024 - 23:01

Chiều 08/01/2024, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc tổ chức bản thảo và xuất bản cuốn sách Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 02 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức bản thảo và xuất bản cuốn sách đã được tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị

Dự Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản; đồng chí Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo kết quả triển khai tổ chức bản thảo và xuất bản cuốn sách của Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nêu rõ, sau khi có đề xuất của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tổ chức bản thảo và xuất bản cuốn sách của Tổng Bí thư về “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc”, quá trình tổ chức bản thảo đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Cùng với đó, Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trực tiếp là đồng chí Đỗ Văn Chiến,  Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thường xuyên quan tâm, định hướng, chỉ đạo các cơ quan phối hợp triển khai công tác tổ chức bản thảo và xuất bản cuốn sách.

Với tinh thần trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ được phân công, các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Biên tập cuốn sách đã phối hợp chặt chẽ trong triển khai nhiệm vụ, kịp thời đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức bản thảo và xuất bản cuốn sách.

Trong suốt quá trình tổ chức bản thảo và xuất bản cuốn sách, Ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn chủ động tham mưu cho Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Tạp chí Cộng sản, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Văn phòng Tổng Bí thư và Ban Ảnh Thông tấn xã Việt Nam, Ban Tuyên giáo các tổ chức chính trị - xã hội để sưu tầm các bài viết, ảnh tư liệu có giá trị về Tổng Bí thư cũng như quá trình biên tập, xuất bản và tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách đảm bảo được nhanh chóng, kịp thời.

Từ sự quyết tâm, nỗ lực rất lớn của các cơ quan phối hợp, các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Biên tập, Thường trực Ban Chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị có liên quan, cuốn sách Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hoàn thành việc tổ chức bản thảo, xuất bản đúng theo kế hoạch đề ra, đảm bảo yêu cầu chính xác về nội dung, hình thức trình bày của cuốn sách, không để xảy ra sai sót trong quá trình biên tập, xuất bản.

Ngày 18/11/2023, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật long trọng tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Lễ ra mắt cuốn sách là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023).

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngay sau khi ra mắt đã được cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước đón nhận, đánh giá cao, đây là tác phẩm có giá trị về tư tưởng - lý luận, phục vụ quá trình triển khai nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, việc tổ chức xuất bản cuốn sách của Tổng Bí thư có sức lan tỏa lớn, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đưa việc xuất bản cuốn sách là 1 trong 10 sự kiện tiêu biểu của công tác Mặt trận trong năm 2023. Cuốn sách sẽ là cẩm nang cần thiết cho cấp ủy, chính quyền các cấp, đội ngũ cán bộ Mặt trận trong việc thực hiện nhiệm vụ vận động, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, tinh thần của cuốn sách đang được Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo cụ thể hóa vào Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đồng chí Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị thời gian tới, Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan để thông tin, tuyên truyền, giới thiệu về cuốn sách; hướng dẫn cấp ủy, chính quyền các địa phương, hệ thống Mặt trận nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn. Việc vận dụng tinh thần cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chính là cơ sở chính trị để quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”.

Đồng chí Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị đã cùng trao đổi, chia sẻ về quá trình tham gia biên soạn và xuất bản cuốn sách. Theo đồng chí Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, việc tham gia biên tập, xuất bản nhiều cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư trong thời gian qua là niềm vinh dự, đồng thời cũng là nhiệm vụ quan trọng của Nhà xuất bản. Cuốn sách Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc có tính lan tỏa rất lớn và được sự đón nhận của bạn đọc và xã hội. Việc xuất bản cuốn sách vào thời điểm diễn ra nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII vừa hoàn thành, với việc ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, thì cuốn sách càng có ý nghĩa đặc biệt to lớn.

Theo Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, việc biên soạn và xuất bản cuốn sách diễn ra trong thời gian gấp rút nhưng với tinh thần, trách nhiệm cao của các đơn vị, cuốn sách đã hoàn thành đúng tiến độ và ra mắt thành công.

Để tuyên truyền sâu rộng, lan tỏa giá trị, ý nghĩa nội dung của cuốn sách, các đại biểu đều thống nhất cho rằng, cần tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm quán triệt nội dung cuốn sách, từ đó giúp các ngành, các cấp, các địa phương, cán bộ, đảng viên và đông đảo nhân dân hiểu rõ, nắm vững, nêu cao tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm với Tổ quốc, đóng góp công sức, trí tuệ, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; đề ra những giải pháp quan trọng để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho 02 tập thể: Ban Sách giáo khoa - Tham khảo, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức bản thảo và xuất bản cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức bản thảo và xuất bản cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tại Hội nghị, 02 tập thể và 21 cá nhân được tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức bản thảo và xuất bản cuốn sách Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả